เบื้องหลังของความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน มีความเข้มแข็งแอบซ่อนอยู่เสมอ ต้องอดทน รอคอยและเฝ้าดู มองให้เห็น แล้วเราจะยิ้มกับตัวเองทั้งหัวใจ