โกวเล้งรำพัน

ความอ่อนโยนคือดาบเล่มหนึ่ง

การนำเสนอผลงานการแปลของเรืองรอง รุ่งรัศมี ชื่อหนังสือ เดียวดายใต้เงาจันทร์  พิมพืครั้งที่ 3

จากความเรียงของโกวเล้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มีดบีนไม่เคยพลาดเป้าความเห็น (0)