ความอ่อนโยนคือดาบเล่มหนึ่ง

วาทะของมังกรโบราณ โกวเล้ง
จากหนังสือเดียวดายใต้เงาจันทร์ โดย เรืองรอง รุ่งรัศมี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มีดบีนไม่เคยพลาดเป้าความเห็น (0)