จากหนังสือเดียวดายใต้เงาจันทร์ โดย เรืองรอง รุ่งรัศมี