ถอดบันทึกเรื่องราวจากกระดาษ...ตราด

ตราด
 

1.       ผู้นำมีหลายรูปแบบ

2.       เขาสมิง

-          หาผลประโยชน์เข้าตัวเองโดยใช้สิทธิ

-          เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงระดับสมาชิก กระบวนการตรวจสอบ

หมู่ 9 ตอนนี้มีกิจกรรมสร้างกรรมการเด็ก

หมู่ 5 เงินเหลือนำมาปลดหนี้ การเชื่อมประสาน สัจจะ+ บัญชี + ทำบุญวันละ 1 บาท

                “ยึดติดตัวบุคคล น่าเป็นห่วง

เป้าหมาย 1) อยากจะทำอะไร 2) อยากจะเห็นอะไร 3) ทำไมเราต้องทำ

ทดลองทำกิจกรรมและถอดบทเรียนสิ่งที่เกิดขึ้น

1.       เกิดเวทีตำบลเขาสมิง เกิดเป็นช่องทาง/โอกาสแห่งการเรียนรู้

2.       การบริหารจัดการกลุ่มราบรื่น” + “ต่อยอดเอาเงินเป็นเครื่องมือให้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)