Nude

จะโดนเซ็นเซอร์มั้ย..เอ่ย

 

นู้ด นู้ด นู้ด ....จะโดนเซ็นเซอร์มั้ย..เอ่ย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  กัลยาณมิตรแห่งชีวิตความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

หวาดเสียวครับ

เขียนเมื่อ 

มาดูรูปค่ะ อิๆๆๆ

เป็นศิลปที่งดงาม ลงตัว

เหอะๆๆๆ

เขียนเมื่อ 

PPP  ระวังนะคะ...ตากุ้งยิง !!!