ครูแอร์ร่วมกับพี่ๆนักเรียนชั้นม.3 จัดทำกระเช้าเพื่อนใจวัยรุ่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เคลื่อนที่และให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในกระเช้าก็จะมีบทความเกี่ยวกับวันรุ่น  หนังสือ อาทิ  ชีวจิต  To be number 1  ขวัญเรือน  สารคดี  อาชีพ  ฯลฯ