• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

บัญชีกลางเสนอแนวทางปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่

  แนวทางปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.  

คณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญ กบข.จะเสนอให้สถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยมาวิจัยการปรับสูตรคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่

นายมนัส  แจ่มเวหา  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยเกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการปรับสูตรคำนวณ กบข.ใหม่ ว่า เรื่องนี้การประชาสัมพันธ์ในช่วงเริ่มก่อตั้ง กบข.  เป็นการให้ข้อมูลและเสนอทางเลือกใหม่  ภายใต้สมมติฐานที่เป็นการประมาณในอนาคต  ก็มีคนเห็นด้วยสมัครเข้าเป็นสมาชิกและไม่สมัครเข้าเป็นสมาชิก  จากฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2551 มีข้าราชการสมัครเป็นสมาชิก กบข. จำนวน 72,116 คน  และไม่เป็นสมาชิก กบข. จำนวน 35,835 คน  (หากนำข้อมูลตั้งแต่   ปี พ.ศ. 2539 – 2545 มารวมจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น)  โดยการสมัครเป็นสมาชิก กบข. หรือไม่เป็น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจการตัดสินใจของข้าราชการแต่ละคน  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 36 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลต่อไปนี้จะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้...”  และตามระบบบำเหน็จบำนาญแบบเดิม      เป็นเรื่องที่ต้องเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญเท่านั้น  หากเลือกรับบำเหน็จแล้วอายุยืนยาวนาน  บำเหน็จที่ได้รับ     อาจไม่เพียงพอก็จะต้องพยายามบริหารให้เพียงพอ ถ้าหากเลือกรับบำนาญแต่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยและเสียชีวิตเร็วก็จะเสียประโยชน์มาก  บางรายหลังเกษียณ 2-3 เดือน เสียชีวิต ก็จะเสียประโยชน์เพราะได้เงินน้อยกว่าบำเหน็จเสียอีก  ดังนั้นจึงมีความเสี่ยง  แต่ กบข. เป็นทางเลือกใหม่เพิ่มขึ้น

นายมนัส  แจ่มเวหา  กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องพิจารณาอย่างเป็นระบบ  กรมบัญชีกลางได้ตั้งคณะทำงานฯ  ซึ่งได้พิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่าง  โดยนำข้อมูลของผู้ที่ออกจากราชการ  และเป็นสมาชิก กบข. เมื่อปี งบประมาณ 2550 ซึ่งมีจำนวน 8,518 คน มาคำนวณเงินก้อนที่ได้รับและเงินบำนาญ  เปรียบเทียบกับเงินบำนาญสูตรเก่า  เพื่อหาเงินบำนาญที่เป็นส่วนต่างของทั้ง 2 กลุ่มว่าเป็นเงินเท่าไร  โดยมีสมมติฐานว่า  ผู้ที่ได้รับเงินก้อนสามารถนำไปลงทุนได้ผลตอบแทนเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี  และผู้รับบำนาญมีชีวิตอยู่ต่อตามอายุเฉลี่ย ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ   จากนั้นจะนำเงินจำนวนดังกล่าว มาคำนวณเปรียบเทียบกับเงินประเดิม  เงินสะสม  เงินสมทบ  เงินชดเชย  และดอกผลที่เกิดขึ้น  ว่าเงินทั้งหมด ที่ได้เพิ่มเติมจาก กบข. สามารถใช้จ่ายไปได้ เป็นเวลาเท่าใด  มากกว่าหรือน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก  ซึ่งจากผลที่คำนวณได้ในเบื้องต้น มีคนได้ประโยชน์มากกว่าประมาณ 40%  และได้ประโยชน์น้อยกว่าประมาณ 60%                                                                

นายมนัส  แจ่มเวหา  กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 2 ก.ย.  คณะทำงานซึ่งมีตนเป็นประธาน  ได้ประชุมกันและมีข้อสรุปเรื่องนี้ว่า เนื่องจากตามผลการคำนวณในเบื้องต้นมีคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์  และเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อระบบค่าตอบแทนภาครัฐและผูกพันงบประมาณเป็นจำนวนมาก  จึงมีหลักคิดในการดำเนินการคือ  ไม่เพิ่มประโยชน์ให้คนได้ประโยชน์อยู่แล้ว  แต่ชดเชยเฉพาะคนเสียเปรียบ ซึ่งจะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบ  อย่างไรก็ดี เรื่องนี้เป็นเรื่องการพิจารณาว่าจะต้องปรับสูตรอย่างไร  ใช้เงินงบประมาณเท่าไหร่  และคนที่ออกไปแล้วจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร  เท่ากับต้องสำรวจแฟ้มข้อมูลของผู้รับบำนาญเกือบ 1 แสนคน ที่มีเวลาราชการและเงินเดือน แตกต่างกัน  และต้องทดลองใช้สูตรต่าง ๆ คำนวณ  เพื่อให้เป็นกลาง มีความโปร่งใส  กรมบัญชีกลางจะไม่เป็นผู้พิจารณาเอง  แต่จะจ้างสถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะห์ วิจัย ซึ่งคาดว่า
จะใช้เวลาในการวิจัยประมาณ 6 เดือน   และหลังจากนั้นหากพบว่ามีการเสียเปรียบกันจริง โดยพิจารณาในแง่มุมต่าง ๆ แล้ว  ก็จะได้นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 211483
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ดอกไม้: 1
  ความเห็น: 36
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (36)

อยากให้เอาเรื่องเกี่ยวกับเงินเพิ่มของพนักงานสอบสวน ( ตำแหน่ง ) โพส์เข้ามาบ้างว่า คลัง ได้มีความเห็นอย่างไร รออะไร้บ้าง หากอนุมัติแล้วตามที่ขอจะเริ่มใช้เมื่อใด เพราะทุกวันนี้รายจ่ายเยอะมาก ทุกอย่างเกี่ยวกับพนักงานสอบสวนต้องซื้อใช้เองหมดแม้กระทั่งกระดาษ ส่วนอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง เจ้านายไม่เคยให้ความสำคัญในงานสอบสวนเลย ทุกคนจึงต้องพึ่งตัวเอง กล้องถ่ายที่เกิดเหตุ คอมพิวเตอร์สำนักงาน ../

-

น่าจะมีการพิจารณาเงินเพิ่มที่ให้กับข้าราชการ

เช่น เงินค่าสมองไหล ,เงินประจำตำแหน่ง ,เงินพวกนักบิน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ในบางสิ่งบางอย่างบางจำพวกจำเป็นจะให้ไหม เพราะมันเป็นการเอาเปรียบประชาชนคนหาเช้ากินค่ำมากเกินไป ค่าตอบแทนดีเยี่ยมแต่การบริการประชาชนไม่เอาไหนเลย ยังเห็นประชาชนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นคนไร้คุณค่าเหมือนเดิม ทั้ง ๆ ที่ เงินที่ได้ไปเป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้น ปรับเงินจำนวนดังกล่าวมาเป็นค่าครองชีพของประชาชนคนทั่วๆ ไปบ้าง คนไทยด้วยกัน

เห็นด้วยกับการลดเงินเพิ่ม กับข้อความ 3

เรียน คุณมนัส แจ่มเวหา

ขอทราบความก้าวหน้าคำนวณบำนาญ กบข. ที่ส่งให้ศึกษา ตกลงเป็นสูตรใหนค่ะนานมากแล้ว

เรียนท่านมนัส แจ่มเวหา

ไม่มีข้อมูลคำนวณบำนาญ กบข.ออกมาจาก กรมบัญชีกลางอีกเลยตั้งแต่ที่ท่านออกมาแถลงตั้งแต่ ปี51

หรือท่านเกษียณไปแล้วค่ะ

พรบ.กบข. ที่วุฒิเสนอ ประธานสภาเมื่อ 26ก.พ.53 ของจริงหรือเปล่า กรมบัญชีกลางทราบหรือไม่ค่ะเพราะท่านเป็นต้นเรื่องนะคะสำหรับมาตรา 63

post ถึงกรมบัญชีกลางผ่านเว็บนี้ท่านคงไม่มีโอกาสได้อ่านแน่นอน ผู้ดูแลระบบส่งต่อหรือเปล่าค่ะ

ตอบ

สูตรการคำนวณบำนาญใหม่ ได้ผลการศึกษาจากสถาบันที่จ้างวิจัยแล้ว อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางเสนอเพื่อขอรับนโยบายจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการต่อไป

ตอบความคิดเห็นที่ 7

พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบิกษาแล้ว มีผลใช้บังคับ 1 พค. 53

ส่วน พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญ ยังไม่ผ่านการพิจารณา

จะทันใช้ใน กันยายน 2553 หรือไม่ เห็นพิจารณากลับไปกลับมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านเป็นนักธุรกิจท่านจะใส่ใจปัญหาของข้าราชการบำนาญหรือ ? ข้าราชการบำนาญเป็นชนกลุ่มน้อย แก่แล้วยังหาทางให้กู้เงินอีก

อยากทราบผลการศึกษาจากธรรมศาสตร์ว่าเป็นอย่างไร ทำไมจึงคิดหนัก

ตอบ

ถ้าได้ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องสูตรคำนวณบำนาญใหม่ จะแจ้งให้ทราบ

พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2553(ให้ใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันฯ)ออกใช้มาครึ่งปีแล้ว หลังจากรอกม.คลอดมาหลายปี กฎกระทรวงไม่คลอด อำนาจของท่านรัฐมนตรีคลัง โปรดเร่งรัดด้วยครับ

เรื่องสูตรการคำนวณบำนาญใหม่ ทำไมถึงล่าช้าจังเลย ผู้ที่มีหน้าที่ไปทำอะไรกันอยู่

ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.ทุกคนรออยู่ (ทำงานกันบ้าง)

เรื่อง สูตรการคำนวณบำนาญ กบข.ใหม่ ล่าช้าเพราะเหตุใด? ถ้าเห็นว่าสมาชิกได้เงินบำนาญ กบข.มากหรือเหมาะสมแล้ว ทำไม? ไม่แก้ไข พรบ.เปิดโอกาสให้สมาชิกลาออกจาก กบข.ได้ เพื่อจะได้ทราบว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอย่างไร ?บ้าง

  • จะคิดสูตรไหน ๆ ก็ไม่มีผลดีกับผู้ที่หลวมตัวไปแล้ว
  • แก้ไข พ.ร.บ ให้สมาชิกสามารถลาออกได้ ทุกอย่างไม่มีใครได้เปรียบ เสียเปรียบ สมาชิกก็ได้เงินฝาก(สะสม) รัฐ ฯ ก็ไม่ต้องเสียเงินประเดิม เงินชดเชย และเงินสมทบ( พ.ร.บ.เงินเดือน สส. ๆ (ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม) ยังเสนอแก้ไขได้ ) ช่วยแก้ไขให้สมาชิกสามารถลาออกได้ด้วยเถอะ
  • ทุกอย่างที่ post ลงไป กรมบัญชีกลาง . กระทรวงการคลัง . รัฐบาล ไม่ได้อ่านจึงมองไม่เห็นความเดือดร้อนของสมาชิก กบข. รัฐฯ ช่วยทุกภาคส่วนมาแล้ว ช่วยสมาชิก กบข. อีกสักองค์กรเถอะนะครับ

ตอบ เกี่ยวกับเรื่อง กบข. ตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากทุกแนวทาง เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณทั้งสิ้น ต้องรอความชัดเจนและจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท่านได้เป็นสมาชิก กบข.หรือเปล่าครับ

จนท.ยังชี้แจงไม่เคลียร์ สมาชิกก็ได้แต่รอ รอ แล้วก็รอ ผ่านมากี่เดือนแล้วครับเนี่ย จนปิดสมัยประชุม ครม.ไปแล้ว ต้องรออีกนานกว่านี้หรือไม่ครับ   ช่วยตอบคำถาม คห.สุดท้ายหน่อยครับ อย่าให้สมาชิกเข้าใจไปเองเลย เพราะมักจะได้ยินเขาว่า เขาเล่าว่า  มันอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วไม่มีข้อเท็จจริง ให้เคลียร์ 

ชี้แจงความคืบหน้าบ้าง  รอมาหลายปีแล้ว  อยากจะออกจาก กบข.แย่แล้ว  หลอกว่าจะได้เงินล้าน  จะเกษียญอยู่แล้วยอดเงินยังไม่ใกล้ล้านเลย   อยากเจอคนที่มาแนะนำจริง ๆ ตั้งใจมาหลอกเลยใช่มั๊ย   พอใจยัง คนเดือนร้อนกันเป็นล้าน  ไม่รู้สึกบาปบ้างหรือเปล่า

รอๆๆๆ เรื่องกบข.มาตลอด แต่รัฐบาลก็เก็บไว้ใต้โต๊ะัหน้าตาเฉย  

กบข.ก็ส่วน กบข.คิดผลประโยชน์จากเงิน 3 % ไป   อายุราชการ 35 ปี คิดให้ 35 ปี   อายุราชการ 40 ปี คิดให้ 35 ปี  ไม่ยุติธรรมแน่นอน    ขรก.ทุกคนควรจะได้รับบำนาญสูตรเดียวกันทั่วประเทศ     

-เรื่อง กบข. รัฐก็รับปากแล้ว ศึกษาก็หลายเที่ยวหลายตลบ หลบไปหลบมาจนกว่าจะหมดยุค เสร็จแล้วก็ไม่ได้แก้ไขให้สมาชิก กบข.จากเดือนเป็นปี จากปีเป็นหลาย ๆ ปี พอเปลี่ยน รมต.ก็เริ่มใหม่ ศึกษาใหม่อีกแล้ว กรมบัญชีกลางลองไปค้นที่สมาชิกร้องเรียนมาดูซิว่ามันกี่ห้องแถวแล้ว เอกสารทั้งหมดที่ร้องเรียนมาคงจะเผา กรมบัญชีกลางให้เป็นจุลทั้งหมด รัฐรับปากครังสุดท้ายเมื่อ ต.ค.55 ว่าจะเสนอรัฐสภาเมื่อเปิดสมัยประชุม นี่ก็เปิดสมัยประชุมแล้วยังเงียบฉี่ ครับรีบ ๆ ช่วยแก้ไขให้สมาชิก กบข.เถอะครับ พวกเขาจะได้ไม่ต้องมาพะวงจะได้มีกำลังใจทำงานอย่างเต็มที่ เพียงให้พวกเขาลาออกจากการเป็นสมาชิกเท่านั้น พวกเขาก็พอใจแล้วครับ เห็นใจเถอะครับ เห็นไหมครับทหารกล้าตายกันโครม ๆ ไอ้พวกที่รอดมาก็ใช้วันทวีคูณไม่ได้ โดนพวกที่เขาให้อยู่ดีกินดีโกง ฉ้อฉลไปหมด แล้วพวกเขาทำกันไปทำไม พากเขาคิดกันอย่างเดียวคือ "ช่วยชาติ ให้ปลอดภัย" แต่มีคนอีกพวก "ช่วยกันทำลายชาติ"

ถ้าให้ยุติธรรมจริง ต้องให้สมาชิกลาออกได้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการคลัง ได้ระยะเวลาที่จะรายงานความคืบหน้าการคำนวนบำเหน็จ บำนาญ หรือยังคะ รอนานจัง

คนใน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เป็นสมาชิก กบข.หรือเปล่าครับ

ข่าวการเมือง
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 26
มีนาคม 2556 13:49:13 น.กลุ่มผู้ชุมนุมสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ยอมสลายการชุมนุมแล้ว หลังจาก นายกิตติรัตน์ ณ
ระนอง
รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง
ได้ชี้แจงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาเรียกร้องให้แก้ไข พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ.2539 ในมาตราที่ไม่เป็นธรรมต่อสมาชิก
โดยเฉพาะการขอให้แก้สูตรการคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการในมาตรา 63 ว่า
ตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการรัฐสภาที่จะออกกฎหมายให้ข้าราชการมีสิทธิ์เลือกใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญของข้าราชการปกติได้
และข้าราชการที่เคยเลือกบำเหน็จบำนาญปกติไปแล้ว ถ้าอยากเปลี่ยนไปใช้
กบข.ก็ให้มีสิทธิ์เปลี่ยนได้เช่นกัน
ซึ่งสร้างความพอใจให้แก่ผู้ชุมนุมและสลายการชุมนุมในที่สุด  "ขอให้ผู้ชุมนุมเป็นกำลังใจในการชี้แจงให้สมาชิกผู้แทนราษฎรเข้าใจถึงการผลักดันกฎหมายนี้
และขอให้ผู้ชุมนุมให้กำลังใจในการออกกฎหมาย พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านในวันที่
28 มีนาคมด้วย"นายกิตติรัตน์ กล่าว
       การแก้ไข พรบ.กบข.สูตรคำนวณบำเหน็จบำนาญข้ราชการในมาตรา 63 อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวบการรัฐสภา ขรก.ทั่วประเทศ และย้อนหลังผู้ที่เกษียณอยู่ไปแล้ว ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม คอยดีใจไปด้วย แต่ถึงอย่างไรก็มีคำถามอยู่ 3 ข้อ ครับ

     1. ระยะเวลากระบวนแก้ไขขั้นตอนสุดท้ายจะใช้เวลาพิจารณาไม่ได้กำหนดเมื่อใดจะแล้วเสร็จสิ้นกระบวนการ  1 ปี

 หรือ  2 ปี  

     2. รอให้ พรบ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท มาเป็นเครื่องต่อรอง ถ้าพิจารณาเงินกู้ผ่านมติสภา ก็จะแก้ไข พรบ.กบข.กัน หรืออย่างไร  

     3. ก็รอให้การเมืองเข้าสู้วิกฤตถึงทางตัน เพี่อเรียกรองเสียงมวลชนค่อยมาว่ากันอย่างนั้นหรือครับ 

         ที่พูดอย่างนี้ ที่เรียกร้องกันมาไม่ใช่รัฐบาลกลัวจะทำไม่ได้  ถ้าทำได้อย่างที่ รมต.ให้ความหวังกับข้าราชการไทยทั่วประเทศ  ที่ถูกโกหกหลอกลวง กดขี่ข่มเหง เอารัดเอาเปรียบ ถูกกระทำอย่างไม่ใช่ข้าราชการ ทำให้ระบบราชการเสียหาย ระส่ำระสาย เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์จากเงินนิด ๆ หน่อย ที่สะสมกันมา จะร่ำรวยกันไปถึงไหน 

  แต่ที่ผ่าน ๆ มา เป็นบทเรียน รอ ๆ กันจนกินแห้วไปตาม ๆ กัน ครับ 

ขอให้รัฐบาลพูดจริงทำจริง อย่าเอาเรื่องอื่นมาเป็นข้อต่อรอง เห็นใจข้าราชการที่รอมานานแสนนาน

ผมรอแก้กฎหมายตั้งแต่ยังรับราชการจนปัจจุบันเกษียณฯ ยังไม่ไปถึงใหนเลยถ้ามีการรวมตัวประท้วงรัฐฯ แจ้งทราบด้วยจะไปร่วมด้วย ถ้าไม่เช่นนั้นมันคงไม่สะใจ ไม่รู้ว่าจะรอถ่วงเวลาไปจนถึงเมื่ีอไร ตอนให้เข้าสมัครเป็นสมาชิกก็บอกว่าสมัครไปเถอะ แต่ตอนลาขอลาออกนี่มันยากจริงๆ

กบข บอกว่าทำเพื่อข้าราชการ ข้าราชการที่สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่ 2539จนถึงปัจจุบัน  อยากลาออกจากข้าราชการและกบข  รอความหวังสูตรคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการในมาตรา 63  เพื่อจะได้มีเงินเลี้ยงตัวเองตอนแก่

ยังรออยู่นะ

กบข.เชิญชวนให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการในตอนแรก วาดฝันว่าหากเกษียณปี ๒๕๕๒ จะได้เงินตอนเกษียณเป็น ล้านเศษๆ พอเกษียณจริงๆเงินหายร่วม ๗ แสน แถมเงินบำนาญก็ยังหายไปอีกร่วมพันเศษ ทาง กบข. ก็ไม่เคยเอ่ยปากช่วยเหลือเลย ค่าครองชีพ ถีบตัวสูงขึ้นแต่ไม่เคยเห็นการทำงานของ กบข.ว่าจะช่วยข้าราชการบำนาญกลุ่มนี้อย่างไร  อยากทราบจริงๆว่ามีโอกาสเยียวยาอย่างไรได้บ้างช่วยตอบให้หายข้อข้องใจกันหน่อย ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ข้าราชการบำนาญกลุ่มนี้ตายไปทีละ คน สองคน เดี๋ยวก็เรื่องเงียบเอง อย่างน้อยๆเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ทาง กบข.ได้ดำเนินงานผิดพลาดออกมาแสดงความรับผิดชอบพวกเราบ้างจากเงินกองทุนที่มีอยู่มากมายก่ายกองทำอย่างไรกับพวกเราบ้าง หากทำได้ ความศรัทราของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ กบข. ก็จะเกิดความเชื่อมั่นว่า กบข.ช่วยเราจริงไม่เคยทอดทิ้งเหมือนปัจจุบันครับท่าน

เงินประจำตำแหน่ง พงสฯ มากมายอย่างนี้  ขอคัดค้านเนื่องจากมีความรู้วุฒิปริญาตรี เท่านั้น  ส่วนอัยการ ศาล  ปริญญาตรีกฏหมาย  แต่ต้องจบเนติบัณฑิตอีก   ถ้า พงส.เห็นควรให้มีวุฒิปริญญาโท หรือเนติบัณฑิต ควรให้เงินประจำตำแหน่งตามที่เสนอ  ถ้าไม่จบควรให้เท่ากับ สาย ป. จร.หรือสืบสวน

javascript:;

ผมเออรี่ เมย.๔๗ ได้ครึ่งขั้น๕๐๐บาท ตอนนั้นเงินเดือน๒๙๑๓๐ แต่ถูกหักไปอีก๒๒๕ คงเป็น๒๘๙๐๕บาท ซี่ง๒๒๕บาทที่ถูกหักคือเงินเพิ่มค่าวิซา เนื่องจากตอนติดยศรต.ผมเป็นพออ.ซี่งเงินเดือนมากกว่ารต. และเป็นเงินของผมไม่ใช่หรือ สงสัยว่าทำไมจึงถูกตัดไป สรุปว่าได้รับบำนาญกบข๑๗๔๓๐บาท ทั้งๆที่อายุราชการ๔๓ปี ก่อนเออรี่ผมติดต่อขอลาออกแล้วไม่ได้ ยอมรับว่าได้ตัดสินใจสมัครเข้ากบข เพราะได้ข้อมูลว่าจะได้เงินล้านตอนเกษียณ แต่กล้บได้จริง๔๗๐๐๐๐บาท จะไม่ถามว่าคุ้มใหม เพราะหากไม่เข้ากบข ผมจะได้รับบำนาญ๒๕๘๐๐บาท กค.อ้างตลอดว่าทำให้ภาระงบประมาณเพิ่มขี้น ฃึ่งผมว่าไม่เกี่ยวกันถ้าผู้นั้นไม่เข้ากบข. คล้งก็ตองจ่ายให้เขาอยู่แล้ว ผมตระหน้กดีว่าประเทศเรายากจน แต่ก็ต้องเห็นใจข้าราชการรุ่นก่อนๆด้วยโดยเฉพาะทหารที่เงินเดือนน้อยเดือนชนเดือนมาตลอดจนเกษียณ