การละเมิดสิทธิสตรี

Kanchana
การละเมิดสิทธิสตรี

                                                การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

 

สังคมไทยนับวันยิ่งเกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้น    ซึ่งดูได้จากหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน  หรือนิตยสารต่างๆ  ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาในปัจจุบันหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ทั้งสะเทือนขวัญและไร้ซึ่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดี   รวมทั้งข่าวเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นก็มีเกิดขึ้นมากมาย  บ้างก็อุกอาจสะเทือนต่อจิตใจและกระทบต่อศีลธรรมอันดี  บ้างก็เป็นข่าวเพียงเล็กน้อยหรือบางเรื่องก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก   จนเห็นเป็นเรื่องปกติไปเเล้ว

สำหรับปัญหาความรุนแรงใน ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีเพิ่มมากขึ้น เพราะจากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังการบาดเจ็บในโรงพยาบาล 21 แห่ง ในปี 2544 พบว่าผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายและต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเฉลี่ยวันละ 1 คนต่อ 1 โรงพยาบาล และในจำนวนนั้นเสียชีวิตปีละ 3 คนต่อ 1 โรงพยาบาล และร้อยละ 71 ของสถานที่ที่เกิดการทำร้ายร่างกายคือบ้านของผู้ถูกกระทำ ในปี 2545 พบว่าผู้หญิงถูกข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศเฉลี่ยวันละ 12 คน โดยมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ถูกข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศเฉลี่ยวันละ 2 คน นอกจากนี้จากงานวิจัยพบว่าหญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 12 ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกาย และร้อยละ 23 ถูกกระทำรุนแรงทางจิตใจจากคู่ชีวิต  ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน ซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงและเด็ก โดยมีการประมาณว่าตลอดช่วงชีวิตของผู้หญิง 1 ใน 5 คน ตกเป็นเหยื่อของการถูกข่มขืนหรือพยายามข่มขืน และผู้หญิง 1 ใน 3 คน มีประสบการณ์ถูกทำร้ายทุบตี ทำร้ายจิตใจ หรือบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่คุ้นเคย และอาจรวมไปถึงการถูกล่วงเกินทางเพศโดยสายตา การกระทำหรือคำพูดจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน ซึ่งผู้หญิงที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศมีความเสี่ยงสูงที่จะตั้งครรภ์ นำไปสู่การทำแท้ง ติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคทางเพศสัมพันธ์ และมีผลเสียต่อสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์และความเป็นอยู่โดยทั่วไปสิทธิความเป็นคนของผู้หญิงเป็นสิทธิมนุษยชนบนฐานคิดเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศ โดยภาวะความเป็นหญิงทั้งในด้านชีวภาพ และทางด้านสังคม ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้หญิงในหลากหลายแง่มุมที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติ การเอารัดเอาเปรียบ การกระทำความรุนแรง และการละเมิดความเป็นมนุษย์ กฎหมาย นับเป็นกลไกสำคัญที่จะขจัดความไม่เป็นธรรมเหล่านี้ได้ แต่ในหลายกรณี กฎหมายกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ละเมิดสิทธิความเป็นคนของผู้หญิงเสียเอง  

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากกฎหมายอาญา มาตรา 276 ฉบับเดิมที่ระบุว่า ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตนเป็นความผิด ซึ่งมีนัยว่า ภรรยาไม่ได้รับความคุ้มครองจากการถูกข่มขืนโดยสามี สถาบันครอบครัวทำให้ผู้หญิงตกเป็นวัตถุเป็นสมบัติอย่างหนึ่ง ซึ่งเจ้าของนั้นจะกระทำอย่างไรตามใจ ไม่เว้นแม้แต่การกระทำนั้นคือการข่มขืนกระทำชำเรา  

ด้วยความพยายามอย่างหนักขององค์กรผู้หญิงและคณะอนุกรรมาธิการด้านสตรีในคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรีฯ ของ สนช. ในการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายที่ยังเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิ ง ( CEDAW Committee) ของสหประชาชาติที่เสนอแนะให้ประเทศไทยเร่งแก้ไขมาโดยตลอด ตามที่ได้มีพันธะสัญญาไว้กับประชาคมโลก   สถาบันนิติบัญญัติจึงได้แก้ไขกฎหมายหลายฉบับให้คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิความเป็นคนของผู้หญิงมากขึ้น   และยังขยายความคุ้มครองแก่คนทุกเพศด้วย เช่น กฎหมายอาญา มาตรา 276 ที่แก้ไขจากผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตนเป็นผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นหมายความว่า ไม่ใช่แค่ภรรยาจะได้รับการคุ้มครองจากการข่มขืนเท่านั้น แต่ขยายการคุ้มครองคนทุกเพศด้วย เพราะการข่มขืนมิได้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์แบบหญิงกับชายเท่านั้น  แต่เกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบด้วย เช่น คนรักเพศเดียวกัน (homosexual relationship)  ผู้แทนจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้รายงานผลการแก้ไขกฎหมายในการสัมมนาสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง: พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียง จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ

ตัวอย่างคดีถูกละเมิดทางเพศ........ลวงข่มขืนสาวม.1 หินทุบหน้า หวังฆ่าปิดปาก  ( จากหนังสือพิมพ์ )

                กรณีเหตุนักเรียนหญิงถูกข่มขืนและถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสเหยื่อกามเล่าว่าลงมือข่มขืนจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง จากนั้นได้แสดงความอำมหิต หยิบก้อนหินขนาดใหญ่ทุบใบหน้าและศีรษะหลายครั้ง     ด.ญ.แป๋ม (นามสมมติ) อายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ย่านคลองสาม ในสภาพร่ำไห้เป็นที่น่าเวทนา ผมเผ้ายุ่งเหยิง เสื้อผ้าชุดนักเรียนเปื้อนเลือด ตามเนื้อตัวเปื้อนขี้ดิน ศีรษะมีบาดแผลแตกเลือดไหลโกรก โหนกแก้มซ้ายบวมช้ำ ดวงตาซ้ายปิดสนิท ลำคอมีรอยถูกบีบอย่างแรง   พบแพทย์ให้การปฐมพยาบาล โดยต้องเย็บบาดแผลที่ใบหน้าและศีรษะรวมหลายสิบเข็ม อาการค่อนข้างสาหัส

จากเหตุการณ์ข้างต้น......ด.ญ.แป๋ม (นามสมมติ)  ถูกลวงไปข่มขืนแล้วหวังฆ่าปิดปาก เป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง   กล่าวคือมนุษย์ทุกคนมีสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตน ซึ่งตามหลักสิทธิมนุษยชน บุคคลจะต้องไม่ถูกทำให้เสียชีวิตโดยอำเภอใจ    จากกรณีที่ลวงนักเรียนสาวไปข่มขืนแล้วหวังฆ่าปิดปาก  คนที่ลวงไปข่มขืนแล้วหวังจะฆ่าหญิงสาวไม่มีสิทธิที่จะทำให้บุคคลอื่นเสียชีวิตตามอำเภอใจ

แนวทางแก้ไข และการป้องกัน

ทุกวันนี้ผู้หญิงถูกลวนลาม-ข่มขืนมีอยู่แทบทุกวัน ที่สำคัญสถิติเริ่มพุ่งสูงขึ้น โดยพบว่า 30% ของผู้ถูกข่มขืน อายุต่ำกว่า 20 ปี ในแต่ละวันมีทารกถูกทิ้งวันละ 8 คน ในแต่ละปีวัยรุ่นทำแท้งกว่า 3 แสนราย โดย 13.3% ผู้ติดเชื้อ HIV อายุ 15-24 ปี ซึ่ง 28.7% เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การลวนลามทางเพศส่วนใหญ่ เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เล็ก ๆ ที่ทุกคนเห็นเป็นเรื่องธรรมดา อย่างการแซวกันไปมา สุดท้ายอาจลงเอยด้วยการขืนใจ และใช้ความรุนแรง ดังนั้นภัยใกล้ตัวสำหรับผู้หญิงมันมากกว่าที่คุณคิดไว้ จากสถิติที่ได้กล่าวมาดังข้างต้นนั้น เป็นสถิติที่เกิดขึ้นจริง แค่ถ้าไม่อยากให้ตัวเองต้องเข้าไปเป็นหนึ่งในสถิติที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ก็ควรจะเพิ่มความระมัดระวังให้ตัวเอง คือ

1. ไปเป็นกลุ่ม

2. คนไม่น่าไว้วางใจอย่าให้เข้าบ้าน เพราะบ้านอาจจะไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดอย่างที่คิด

3. ถ้าต้องไปในที่เปลี่ยว อย่าใจลอย มีสติกับเหตุการณ์ตรงหน้า และเดินอย่างมาดมั่น เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าได้ง่าย

4. ถ้ารู้สึกมีอะไรไม่ชอบมาพากล ให้เชื่อในสัญชาตญาณตัวเอง และรีบเดินให้ทันคนข้างหน้า หรือเปลี่ยนเส้นทางเดินไปเลย

5. พกสิ่งของถ่วงเวลา เช่น สเปรย์พริกไทย หรือถ้าจะพกอาวุธ เช่นคัตเตอร์ มีด กรรไกร ต้องมั่นใจว่ามันจะไม่กลายเป็นอาวุธของคนร้ายในที่สุด

ถึงแม้ 5 วิธีนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แต่อย่างน้อยก็ช่วยลดความเสี่ยง เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงได้ไม่มากก็น้อย เพราะอย่างที่เรากล่าวไว้ข้างต้น ภัยใกล้ตัวคุณผู้หญิง ใกล้กว่าที่คุณคิด

สิ่งที่เราสามารถช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาการข่มขืนได้ โดยให้ความรู้แก่เด็กผู้หญิง และสตรี หรือคนใกล้ตัวคุณอย่างน้อยที่สุด เราสามารถช่วยผู้หญิงเหล่านั้นได้

 -  เหล้าเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความรุนแรง

- ทันทีที่ถูกข่มขืน อย่าชำระล้างร่างกาย เก็บเสื้อผ้า และ หลักฐานต่างๆ ไว้ และรีบแจ้งความทันที

                -  อย่าเก็บเรื่องไว้คนเดียว คนที่คุณไว้ใจได้ หรือติดต่อองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิง เช่น มูลนิธิต่างๆ

การข่มขืน เป็นปัญหาสังคมที่ทุกคมต้องร่วมกันแก้ไขและป้องกัน อย่ารอให้มันเกิดขึ้น หรือคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว

 

 ข้อมูลอ้างอิง  www.watta.co.th  ,   www.yenta4.com  ,  www.oknation.net

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การร่างพระราชบัญญัติการดักฟังโทรศัพท์

คำสำคัญ (Tags)#คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร#กาญจนา ศรีเนตร#การละเมิดสิทธิสตรี

หมายเลขบันทึก: 211137, เขียน: 24 Sep 2008 @ 00:36 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 10:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)