หน้าที่

จิตสำนึก

เป็นครูให้ได้ดีทุกวัน ทำกับคนอื่นให้เหมือนกับที่เราอยากให้คนอื่นทำกับเรา

หน้าที่รับผิดชอบ ทำให้ดี ประเทศไทยเจริญ  เราเองก็สุขใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน dinsaionความเห็น (3)

เรื่องของความเป็นครูนี่เล่าได้ไม่มีวันสิ้นสุดเลยครับ ดีจริงๆ

สำนึกของความเป็นครู ผู้ให้ผู้เสียสละครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะ