ผอ.พอเพียง
ผอ. วิชัย วิชัย จันทร์ส่อง

หลักการและกระบวนการเรียนรู้ของสถานการณ์จำลอง


หลักการและกระบวนการเรียนรู้ของสถานการณ์จำลอง

                    หลักการและกระบวนการเรียนรู้ของสถานการณ์จำลอง   ทรายทอง  ตั้งวงค์ถาวรกิจ(2537, หน้า13) ได้เสนอหลักการ EIAG และกระบวนการเรียนรู้ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการจัดกระทำข้อมูล (information   processing) และกระบวนการเรียนรู้โดยประสบการณ์ (experiental processing) ดังรายละเอียดดังนี้

                    1. หลักการ EIAG รูปแบบพื้นฐานของการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง หลักการ EIAG นี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมของสถานการณ์จำลองให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และสามารถนำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยโครงสร้างดังนี้

                          1.1 E-experience “do” การกระทำอันเป็นประสบการณ์โดยตรง

                          1.2 I-identify “look” การจำแนกแยกแยะและการสังเกต โดยการพรรณนา หรือการอธิบาย กระบวนการ สัญลักษณ์ ความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมที่นักเรียนได้กระทำระหว่างการกระทำกิจกรรม สถานการณ์จำลอง

                          1.3  A-analyze  “think”  การวิเคราะห์โดยเป็นการคิดวิเคราะห์เพื่อที่ทำให้มองเห็นสาเหตุและผล  เพื่อทำให้มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการของสถานการณ์จำลอง  หรือการวิเคราะห์ปัญหา  วิเคราะห์การตัดสินใจที่ได้กระทำลงไป  วิเคราะห์ความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้น  ซึ่งผลจากการวิเคราะห์นี้จะนำมาซึ่งความเข้าใจความเป็นไปและต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้

                          1.4  G – generalize  “learn”  การลงความเห็นสรุป  และการเกิดการเรียนรู้เป็นหลักการสุดท้ายภายหลังจากที่นักเรียนได้ผ่านประสบการณ์  ซึ่งผ่านการอธิบายและผ่านการวิเคราะห์ซึ่งทำให้ได้รับข้อมูล  และความเข้าใจในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นจากกิจกรรมสถานการณ์จำลองครบถ้วนแล้วจึงพร้อมที่จะลงความเห็นหาข้อยุติเกี่ยวกับความคิดรวบยอด  หลักการ และการแก้ปัญหา  การตัดสินใจ  หรือวิธีการที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของกิจกรรมสถานการณ์จำลองที่ได้กระทำไปแล้วได้

หมายเลขบันทึก: 210784เขียนเมื่อ 22 กันยายน 2008 17:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 02:15 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี