นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

Oil2009
นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

หลักการเลือกนิทานที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย
             เหมาะสมกับวัย : เด็กในแต่ละวัยจะมีความสนใจฟังเรื่องราวต่างๆ แตกต่างกันไปตามความสามารถในการรับรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ นิทานที่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ควรเป็นหนังสือภาพ สมุดภาพ หนังสือภาพผสมคำ นิทานที่มีบทร้อยกรอง ในขณะที่นิทานที่เหมาะกับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป ควรเป็นนิทานที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมชาติ นิทานเรื่องเล่าที่ให้ข้อคิด
        ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ : การเลือกหนังสือต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ ในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กด้วย เช่น สอนให้รู้จักคำเรียกชื่อสิ่งของต่างๆ เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกพัฒนาความคิด จินตนาการ ให้ความรู้สึกที่ดีต่อเด็ก มีความตลกขบขันให้ความสนุกสนาน ช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวเด็ก เมื่อเปรียบเทียบตนเองกับตัวละคร เป็นต้น การอ่านเรื่องราว หรือเนื้อหาทั้งเล่มก่อนตัดสินใจเลือก จึงเป็นสิ่งสำคัญ  เนื้อหาและลักษณะรูปเล่ม : นิทานหรือหนังสือที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัยควรเป็นเรื่องสั้นๆง่ายๆ และไม่ซับซ้อน มีจุดเด่นของเนื่องจุดเดียว เด็กดูภาพหรือฟังเรื่องราวเข้าใจได้ และสนุกสนาน มีเนื้อเรื่องที่ชัดเจน ชวนติดตาม เป็นเรื่องที่เกี่นวกับตัวเด็ก และใกล้ชิดตัวเด็ก หรือธรรมชาติแวดล้อม ไม่มีการบรรยายเนื้อเรื่อง ควรมีลักษณะเป็นบทสนทนาโต้ตอบระหว่างตัวละคร ใ้ช้ภาษาที่ถูกต้อง ง่ายต่อความเข้าใจของเด็ก ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ ใช้สีเข้มอ่านได้ชัดเจน มีภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง เป็นภาพที่มีสีสันสวยงามมีชีวิตชีวา ส่วนใหย๋จะเป็นภาพเขียนหรือวาดมากกว่าภาพถ่าย มีรูปเล่มที่แข็งแรงทนทาน ขนาดพอเหมาะกับมือเด็ก ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสมอไป และมีจำนวนหน้าประมาณ 10-20 หน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยในชั้นเรียน

คำสำคัญ (Tags)#นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 209229, เขียน: 16 Sep 2008 @ 17:59 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

กด่เด่ดีพดีรเนีตคัตย ตั
IP: xxx.67.21.250
เขียนเมื่อ 

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับการศึกษาปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสถานที่และแวดล้อมเด็ก ชื่อหน่วย โรงเรียนของหนู

สัปดาห์ที่ ….. ชื่อหน่วย โรงเรียนของหนู

สาระสำคัญ

โรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กจะอยู่ในเวลากลางวันเป็นจำนวนหลายชั่วโมง ภายในโรงเรียนมีบุคคลและสถานที่ต่างๆมากมายที่เด็กๆควรทำการรู้จักเพื่อการดำเนินชีวิตในช่วงเวลามาโรงเรียนเป็นไปอย่างสะดวก และเด็กๆควรรู้จักสิ่งต่างๆในโรงเรียน ดังนี้ ชื่อโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้น พี่เลี้ยงเด็ก สนามเด็กเล่น โรงอาหาร เป็นต้น

สิ่งที่เด็กรู้แล้ว สิ่งที่เด็กต้องการรู้ สิ่งที่เด็กควรรู้

1. ในโรงเรียนมีบุคคลมากมาย

2. ในโรงเรียนมีสถานที่ต่าง ๆมากมาย 1. การอยู่ร่วมกันจะต้องมีกฎ

กติกา ระเบียบของโรงเรียน

2 โรงเรียนมีสถานที่ต่างๆที่

เด็กๆต้องใช้ทำกิจกรรมต่างๆ 1. ชื่อโรงเรียน

2. ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน

3. ชื่อครูประจำชั้น

4. ชื่อพี่เลี้ยงเด็ก

แผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสถานที่และแวดล้อมเด็ก ชื่อหน่วย โรงเรียนของหนู

แผนการจัดประสบการณ์ที่ 1 เรื่อง โรงเรียนของหนู ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 1

สัปดาห์ที่ ……. สอนวันที่ ….. เดือน ……………… พ.ศ. ……

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เวลา 20 นาที

........................................................................................................................................................................

จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อไปนี้

1. ร่วมสนทนา พูดคุย กับเพื่อนและครูได้

2. บอกชื่อห้องเรียน โรงเรียนได้

3. บอกชื่อครูประจำชั้นได้

4. รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนและครูได้

5. ร่วมกิจกรรมกับครูและเพื่อนได้

สาระการเรียนรู้

1. สาระที่ควรเรียนรู้

1.1 ชื่อห้องเรียน / โรงเรียน/สนามเด็กเล่น/สนามฟุตบอล/ห้องน้ำ เป็นต้น

1.2 ชื่อครูประจำชั้น/ชื่อพี่เลี้ยงเด็ก

1.3 การปฏิบัติตัวเป็นเด็กดีในโรงเรียน

2. ประสบการณ์สำคัญ

2.1 เคลื่อนไหว กระโดด โลดเต้น เล่นอย่างสนุก

2.2 ร้องเพลง ปรบมือตามจังหวะอย่างสนุกสนาน

2.3 ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ และครูอย่างสนุก

2.4 ทำกิจกรรมตามกำหนดอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

กระบวนการจัดประสบการณ์

1. ครูทักทายผู้ปกครองและเด็กเป็นรายบุคคล

2. ครูแนะนำโรงเรียน ตัวเองและพี่เลี้ยงเด็ก โดยบอกชื่อจริง ชื่อเล่นสนามสกุลครูให้ชัดเจน เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เด็ก

3. ให้เด็กบอกชื่อตัวเอง หรือผู้ปกครองบอกแล้วกลับบ้าน (เด็กบางคนอาจมีปัญหา ไม่อยากให้ผู้ปกครองกลับ ผู้ปกครองอาจอยู่ด้วยสักระยะหนึ่ง พอเด็กคุ้นเคยกับเพื่อน และครูจึงกลับ)

4. จัดที่นั่งเด็กเป็นครึ่งวงกลม ครูนั่งที่จุดศูนย์กลาง

5. ครูแนะนำและบอกให้เด็กทราบว่า ต่อไปนี้เราจะร่วมกันร้องเพลง “โรงเรียนของฉัน” จากนั้นครูร้องให้นักเรียนฟัง 1 เที่ยว นักเรียนร้องตามครู และร้องพร้อมกัน พร้อมกับเคาะจังหวะ

6. เด็กฟังครูบอกชื่อโรงเรียน จากนั้นเด็กพูดตามให้ชัดเจนถูกต้อง เช่น บอกว่า “โรงเรียนของเราชื่อ ”

7. เด็กฟังครูบอกชื่อชั้นเรียน จากนั้นให้เด็กบอกชื่อชั้นเรียน “ชั้นอนุบาลปีที่ 2/4” ตามครูประจำชั้น

8. ให้เด็กๆแนะนำตนเอง

9. ครูและเด็กร่วมสนทนากันถึงบุคคลแสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจในโรงเรียนและประโยชน์ และความจำเป็นในการมาโรงเรียน โดยครูพยายามถามนำถึงประโยชน์ ความสำคัญ จำเป็นที่ต้องมาโรงเรียน มาโรงเรียนดีและได้ประโยชน์อย่างไร แล้วช่วยกันสรุป

สื่อประกอบการจัดประสบการณ์

- เพลง “โรงเรียนของฉัน”

- กลอง

- ฉิ่ง

การวัดผล ประเมินผล

1. เครื่องมือวัด

แบบสังเกตและแบบประเมินพฤติกรรม

2. วิธีการวัด

สังเกตพฤติกรรม ดังนี้

1. การพูดคุยของเด็ก

2. ความสนใจในการร่วมกิจกรรม

3. การร้องเพลง ทำกิจกรรมตามกำหนด

3. เกณฑ์การประเมิน

ระดับ 3 = ปฏิบัติได้ถูกต้องคล่องแคล่วโดยไม่ต้องชี้แนะ

ระดับ 2 = ปฏิบัติได้ถูกต้องคล่องแคล่วโดยต้องชี้แนะเป็นบางครั้ง

ระดับ 1 = ปฏิบัติได้โดยต้องชี้แนะตลอด

กำหนดการผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ครูอ้วน
IP: xxx.31.50.55
เขียนเมื่อ 

.แผนดีจังง่ายดี ส่งมาเผยแพร่ให้ครบเลยนะ จะได้นำไปใช้

ครู
IP: xxx.26.241.137
เขียนเมื่อ 

อยากได้วิจัยเรื่องเด็กตีเพื่อน ใครมีช่วยส่งทางเมลให้หน่อยนะค่ะขอบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

IP: xxx.26.117.110
เขียนเมื่อ 

แผนง่ายมากๆเข้าใจง่าย

ครูผู้ช่วย
IP: xxx.26.73.1
เขียนเมื่อ 

ขอรายงานวิจัยอนุบาลด้วยคะ

ครูแตน
IP: xxx.175.212.107
เขียนเมื่อ 

อยากได้เพลงอนุบาลและวิจัยในชั้นเรียนส่งmail ได้ไหม [email protected]

คอลายะห์
IP: xxx.47.130.68
เขียนเมื่อ 

ขอเพลงสำหรับเด็กอนุบาลได้ไหมคะ

 

ข้าวกำ
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

ของานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดตุ๊กตาของเด็กปฐมวัยหน่อยคะ

ขอวิจัยในชั้นเรียนอนุบาล 5บทด้วยคะ่
IP: xxx.207.189.244
เขียนเมื่อ 

อยากได้วิจัยในชั้นเรียน 5 บทคะ่

po
IP: xxx.48.186.90
เขียนเมื่อ 

อยากได้วิจัยชั้นเรียน 5บทของปฐมวัย นิทานปฐมวัย เพลงปฐมวัย มากค่ะช่วยส่งมาเมล์นี้ด้วยนะค่ะจะเป็นพระคุณยิ่ง ขอบคุณค่ะ

โจ๊ก
IP: xxx.48.132.122
เขียนเมื่อ 

ใครพอจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยบ้างครับ ขอหน่อยได้ป่ะครับ

วิจัย ขอด้วย อยากอ่านมาก