KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : ๕๖๖. เรียนรู้จากปฏิเวธ

 

          ปฏิเวธแปลว่า เข้าใจตลอด, รู้แจ้ง, ตรัสรู้ (พจนานุกรมฉบับมติชน ๒๕๔๗)    แต่นั่นเป็นความหมายในทางธรรม   ในทางชีวิตการทำงานผมให้ความหมายว่า ผลของการปฏิบัติ หรือความสำเร็จ    เรียนรู้จากปฏิเวธ จึงหมายถึงเรียนรู้จากความสำเร็จ    ทั้งที่เป็นความสำเร็จของเราเอง และของคนอื่น

  
          การเรียนรู้แบบที่ ๑ ที่เราคุ้นเคยที่สุด คือเรียนจากทฤษฎี หรือตำรา    การเรียนรู้แบบที่ ๒ คือฝึกฝน ทำแบบฝึกหัด หรือลงมือปฏิบัติ   และการเรียนรู้แบบที่ ๓ คือเอาความสำเร็จมาเล่าเรื่อง ตีความ เสวนา ลปรร. กัน หรือเอามาใคร่ครวญคนเดียว

          เครื่องมือ KM   หรือตัวช่วย KM (http://gotoknow.org/blog/thaikm/tag/ตัวช่วย) คือตัวช่วยให้การเรียนรู้แบบที่ ๓ มีพลังมากขึ้น

          AAR เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเรียนรู้จากปฏิเวธ  

 

 

วิจารณ์ พานิช
๓ ก.ย. ๕๑

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)