การสอนสอดแทรกคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม


บัณฑิต คือ คนที่มีจิตใจผ่องใสอยู่เป็นปกติ บัณฑิตมิใช่ผู้มีเพียงปริญญาแต่คือผู้อุดมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

ลักษณะของบัณฑิต

๑.     ชอบคิดดีเป็นปกติ

๒.     ชอบพูดดีเป็นปกติ

๓.     ชอบทำดีเป็นปกติ

องค์คุณของบัณฑิต

๑.     กตัญญู คือ รู้อุปการคุณที่ท่านทำแล้วแก่ตน

๒.     อัตตสุทธิ คือ ทำตนให้บริสุทธิ์จากบาป

๓.     ปริสุทธิ คือ ทำผู้อื่นให้บริสุทธิ์จากบาป

๔.     สังคหะ คือ สงเคราะห์แก่ชุมชนทั้งหลาย

คนพาล คือ คนที่มีจิตใจขุ่นมัวเป็นปกติ เป็นผลให้มีความเห็นผิด ยึดถือค่านิยมผิดและมีวินิจฉัยผิด

ลักษณะของคนพาล

๑.     ชอบคิดชั่วเป็นปกติ

๒.     ชอบพูดชั่วเป็นปกติ

๓.     ชอบทำชั่วเป็นปกติ

ไม่เป็นคนพาลต้อง คิด พูด ทำ แต่สิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นรวมทั้งสังคมที่ตนอยู่

ถ้าพิจารณาในภาพรวมแล้วจะพบว่า ในอนาคตอีก 15 ปีข้างหน้า ความต้องการด้านบุคลากรนั้นจะเน้นในเชิงคุณภาพ มากกว่าเชิงปริมาณ ในขณะเดียวกันบัณฑิตในอนาคตจะต้องมีความรู้ที่กว้างในลักษณะของ Multidisciplinary หรือมีความรู้ในหลากหลายศาสตร์สาขา ไม่ใช่เพียงแต่รู้ลึกในสิ่งที่ตนเองเรียนมาเพียงอย่างเดียว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สมดุลกัน บัณฑิตในอนาคตจะต้องมีคุณลักษณะที่สามารถคิด วิเคราะห์ วิจัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ในระดับที่ดีมาก อีกทั้งยังต้องสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยนะครับว่า บัณฑิตในอนาคตจะต้องมีลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ในส่วนของความสามารถนั้น บัณฑิตจะต้องมีทักษะพื้นฐานที่ดีมากในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการอ่าน เขียน พูด การแสดงออก ทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์ และการจัดการ โดยในด้านของภาษาไทยนั้นจะต้องสามารถสื่อสารได้ดีมาก

สำหรับภาษาอังกฤษจะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการชีวิตประจำวันได้ดี ส่วนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะต้องสามารถใช้โปรแกรมระดับสูงในการทำงานได้ ด้านการบริหารจัดการนั้น จะต้องสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีวุฒิภาวะของความเป็นผู้นำและผู้บริหาร สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ อีกทั้งยังต้องมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของต่างชาติได้ดี

อย่างไรก็ดีนอกเหนือจากทักษะต่างๆ ข้างต้น บัณฑิตในอนาคตควรจะต้องมีความชำนาญเฉพาะทางที่สูง เพื่อการประกอบอาชีพด้วย ไม่ใช่ว่าเป็นผู้นำที่ดี มีภาษาดี แต่ขาดความรู้ ความชำนาญในสิ่งที่ตนเองเรียนมา นอกจากนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ยังระบุอีกนะครับว่า ถ้าจะเปรียบเทียบเพื่อแข่งขันแล้ว บัณฑิตของไทยควรจะต้องมีความทัดเทียมกับบัณฑิตจากประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

สำหรับในเรื่องของทัศนคติของบัณฑิตในอนาคตนั้น บัณฑิตจะต้องมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความพร้อมที่จะทำงาน มีความอดทน มีแรงจูงใจ รวมทั้งมีความเป็นผู้นำในการทำงานได้ อาจจะกล่าวได้ว่าประเภทที่ไม่อดทน หรือที่เราเรียกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ หรือประเภทเจองานหนักก็ท้อ คงจะไม่ใช่ลักษณะของบัณฑิตที่ดีในอนาคตนะครับ

 

หมายเลขบันทึก: 207311เขียนเมื่อ 9 กันยายน 2008 22:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 02:01 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

เข้ามาเจอของแปลก ๆ ตกใจหมดเลย เก่งจังทำอะไรแปลก ๆ ได้เยอะมาก

สิ่งที่นำมาให้อ่านน่าสนใจมาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี