คนทำงานชุมชนกับค่าตอบแทน

ไออุ่น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ก็เข้าใจนะคะ ว่าอาจารย์ท่านเน้นให้ทำงานด้วยใจ แต่หลายๆ คน คงปฏิเสธไม่ได้นะคะ ว่าเงินก็เป็นกลไกอันหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนเข้ามาทำงานมากขึ้น

          มีโอกาสเข้าร่วมประชุม HA Forum ครั้งที่ 7 กับเขาด้วย แล้วได้เข้าฟังการบรรยายของอาจารย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เรื่องเกี่ยวกับบุคลากรที่ทำงานในสถานบริการปฐมภูมิ ว่าการบริการของหน่วยบริการปฐมภูมินั้น ไม่ใช่การให้บริการขั้นพื้นฐานอย่างที่ใครๆ เข้าใจ แต่เป็นบริการที่ให้บริการอย่างเป็นองค์รวม มีความสลับซับซ้อน ละเอียดอ่อน พร้อมกันนี้อาจารย์ก็ได้เล่าเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างให้ฟัง ว่างานบริการปฐมภูมิที่บอกว่าเป็นเรื่องสลับซับซ้อน จนเห็นภาพว่าจริงอย่างที่อาจารย์เล่าค่ะ
          แต่เรื่องที่สงสัย คือ เพราะอะไร ค่าตอบแทนของคนที่ทำงานในหน่วยบริการปฐมภูมิถึงน้อยกว่าหน่วยบริการอื่นๆ คะ ก็เข้าใจนะคะ ว่าอาจารย์ท่านเน้นให้ทำงานด้วยใจ แต่หลายๆ คน คงปฏิเสธไม่ได้นะคะ ว่าเงินก็เป็นกลไกอันหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนเข้ามาทำงานมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้จากการกระทำความเห็น (0)