เรื่อง capital มันง่ายมากๆเลยครับ ใช้ดังต่อไปนี้ :

1. จะใช้ตอนแรกของทุกประโยค เช่น:
The crazy pig went into the house.

2. ใช้สำหรับยเซนต์, ใช้สำหรับ ตัว I ที่มีความหมายว่าฉัน และสำหรับ O ตอนที่มันใช้สำหรับคำอุทาน - ใช้เกี่ยวกับศาสนา เช่น:
He signed the register as Henry Walters.
Can I go to the play in the rain?
Sail on, O Ship of State!

3. ชื่อคน,สถานที่และการจัดระเบียบองค์การเช่น:
James Blake
Thailand
National Party

4. ชื่อวันหรือเดือนเช่น:
Monday
January

5. ชื่อสิ่งของ เช่น:
Titanic
Golden Gate Bridge

6. ชื่อถนน เช่น:
Broadway
Hampden

ติดตามตอนต่อไป...