พัฒนาระบบควบคุมภายใน

ทำอย่างไรให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
เอาจริงเอาจังกับการลงมือปฎิบัติและมุ่งให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Internal controlความเห็น (1)

Audit 1
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

นับเป็นความคิดที่ดี การกระทำกิจการใด ๆ ก็ตาม หากไม่ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ความสัมฤทธิผลย่อมเกิดขึ้นได้ยาก         ดังเช่นในวันนี้ที่ฝึกปฏิบัติ Workshop ของ KM : การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นับได้ว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่า เรามีวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน  ทุกคนมีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ      ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงานในที่สุด