GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

พัฒนาระบบควบคุมภายใน

ทำอย่างไรให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
เอาจริงเอาจังกับการลงมือปฎิบัติและมุ่งให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 20694
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

นับเป็นความคิดที่ดี การกระทำกิจการใด ๆ ก็ตาม หากไม่ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ความสัมฤทธิผลย่อมเกิดขึ้นได้ยาก         ดังเช่นในวันนี้ที่ฝึกปฏิบัติ Workshop ของ KM : การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นับได้ว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่า เรามีวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน  ทุกคนมีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ      ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงานในที่สุด