การเข้าร่วมประชุมการตรวจสอบภายใน

  ตรวจสอบภายใน  

การเข้าร่วมการอบรมการควบคุมภายใน กลุ่มที่ 2

สรุปปัญหาที่ทำให้รายงานไม่ถูกต้อง

1.ขาดความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายของหย่วยงาน

2. ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ

3. ผู้จัดทำยังไม่เข้าใจในระเบียบที่ให้จัดทำ

4.ไม่มีตัวอย่างให้ศักษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน accsaithipaommsu

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 20686, เขียน: 24 Mar 2006 @ 13:50, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 14:36, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)