การเข้าร่วมประชุมการตรวจสอบภายใน

  ติดต่อ

  ตรวจสอบภายใน  

การเข้าร่วมการอบรมการควบคุมภายใน กลุ่มที่ 2

สรุปปัญหาที่ทำให้รายงานไม่ถูกต้อง

1.ขาดความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายของหย่วยงาน

2. ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ

3. ผู้จัดทำยังไม่เข้าใจในระเบียบที่ให้จัดทำ

4.ไม่มีตัวอย่างให้ศักษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน accsaithipaommsu

หมายเลขบันทึก: 20686, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:36:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)