km ประชุม

ประชุมการจัดการเรียนรู้
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ (ระบบตรวจสอบภายใน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ldc-tichakornความเห็น (0)