พัฒนาระบบควบคุมภายใน

ทำอย่างไรให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
เอาจริงเอาจังกับการลงมือปฎิบัติและมุ่งให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Internal controlความเห็น (0)