วิธีการเขียนรายงานควบคุมภายในอย่างง่าย

  ติดต่อ

1.  เริ่มต้นด้วยการจัดเตรียมแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเสี่ยง (ICQ) ให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่ปฏิบัติ

2.  ผู้บริหารประเมินความเสี่ยง

3.  นำผลการประเมินที่ได้จากแบบสอบถาม มาจัดทำเป็นข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่างๆ

ข้อสำคัญที่จะทำให้การควบคุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km /ควบคุมภายใน / ก.พ.ร.

หมายเลขบันทึก: 20690, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 09:24:46+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)