วิธีการเขียนรายงานควบคุมภายในอย่างง่าย

1.  เริ่มต้นด้วยการจัดเตรียมแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเสี่ยง (ICQ) ให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่ปฏิบัติ

2.  ผู้บริหารประเมินความเสี่ยง

3.  นำผลการประเมินที่ได้จากแบบสอบถาม มาจัดทำเป็นข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่างๆ

ข้อสำคัญที่จะทำให้การควบคุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km /ควบคุมภายใน / ก.พ.ร.

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 20690, เขียน: 24 Mar 2006 @ 13:51 () , แก้ไข, 21 Jun 2012 @ 09:24 (),  | , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)