ความรู้เกี่ยวก้บการทำควบคุมภายใน

ควบคุมภายใน

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำควบคุมภายใน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน maneeratja kaewsansaiความเห็น (0)