ประโยคหลักที่ทุกคนรู้  ในการทำธุรกิจ   นั้นก็คือ   " กำไร - ขาดทุน " ซึ่งไม่แปลกเลยสำหรับนักธุรกิจหน้าใหม่   ที่หันมาเอาดีกับธุรกิจรับจัดกิจกรรมทางการตลาด   ในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการลักษณะแบบไหน   ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก