1

 

1.เพลงวชิราวุธรำลึก

       วชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า เจ้าประชา      ก่อกำเนิดลูกเสือมา ข้าเลื่อมใส

พวกเราลูกเสือ เชื้อชาติไทย                              เทิดเกียรติ พระองค์ไว้ ด้วยภักดี

ลูกเสือรำลึก นึกพระคุณ เทิดบูชา                   ปฏิญาณรักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์ศรี

มาเทิด ลูกเสือ สร้างความดี                  เพื่อศักดิ์ศรี ลูกเสือไทย ดั่งใจปอง

2.เพลงลูกเสือธีรราช

       เหล่าลูกเสือของธีรราช              พะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธุ์

สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น           พวกเราจะรักร่วมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล

มีจรรยา รักษาชื่อ                                สร้างเกียรติระบือ เลื่องลือต่อไปช้านาน

ร่าเริงแจ่มใส ใฝ่ใจรักใคร่ยืนนาน     พวกเราล้วนชื่นบาน เพราะกิจการลูกเสือไทย

3.เพลงโอ้เมื่อมีไฟ

โอ้เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแจ่มจ้า    สุขอุราพวกเรามาพร้อมหน้ากัน

คืนวันนี้มีสุขปลดความทุกข์รับความสำราญ เธอกับฉันนั้นมาเล่นรอบกองไฟ (ซ้ำ)

ไฟมันลุกไฟมันร้อน                                          ไม่อาทรความร้อนของไฟ

ไฟจะลุกจะร้อนเพียงใด                                    สุขฤทัยรำวงเหฮา (ซ้ำ)

4.เพลง ราชสดุดี

        ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ                      ขอน้อมนบบาทบงส์พระทรงศรี

พระบาทมงกุฎเกล้าจอมเมาฬี                          ทรงปราณีก่อเกื้อลูกเสือมา

ทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัย                 ให้มีใจรักชาติศาสนา

ทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยา                                เป็นอาภาผ่องพุทธวุฒิไกร

ดังดวงจันทร์ทราทิตย์ประสิทธิ์แสง                กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย

พระคุณนี้จะสถิตย์สนิทใน                                ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย

2

 

5.เพลงง่วงจริงๆ

                ง่วงจริงๆ ง่วงจริง ๆ ง่วงจริง ๆ       ง่วงจริง ๆอย่านั่งนิ่งอยู่กับที่

ลุกขึ้นยืน ...............3 ที                                    นั่งลงกับที่แล้วจะหายง่วงเลย

6.เพลงวันนี้ยินดี

      วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน (ซ้ำ)              ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามาร่วมสนุก

ปลดเปลื้องความทุกข์ ให้มันสิ้นไป                มาเถิดมา เรามาร่วมจิต ช่วยกันคิดทำ

ให้การลูกเสือเจริญ

7.เพลง ก่อนจะจากกันไป

ก่อนจะจากกันไป ขอฝากใจไว้กับทุกๆท่าน (ซ้ำ)

ถึงตัวไปใจนั้นไม่แปรผันและห่างไกล

แม้ว่าเราจากกัน ไม่ช้าพลันคงได้พบกันใหม่ (ซ้ำ)

ขอโชคดีมีชัย  หมดทุกข์โรคภัยตลอดกาล (ซ้ำ)

8.เพลงเกียรติศักดิ์ลูกเสือ

ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลายลูกเสือไทย

รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรงและอดทน เราจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

แม้ลำบากตรากตรำก็ต้องทำ ทำให้สำเร็จ ทำ ทำ ทำ ข้าสัญญาว่าจะทำ

เสียชีพอย่าเสียสัตย์รักชาติให้มั่นไว้  ดังนามอันเกรียงไกรพระมงกุฎทรงประทาน

9.เพลงในหมู่ลูกเสือ

        ในหมู่ลูกเสือ เมื่อมาร่วมอยู่ ต่างคนต่างรู้ ว่ามีหน้าที่กันทุกอย่าง

ต้องช่วยกันทำ ทำไม่เว้นว่าง งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง  จะเสร็จโดยง่ายดาย

11

 

47.เพลงลูกเสือจับมือ

           ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่น มือขวาใช้เคารพกัน (ซ้ำ)

ยื่นซ้ายออกมาพลัน จับมือ จับมือ    จับมือนั้นหมายถึงมิตร

เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ ยิ้มด้วยเวลาจับมือ (ซ้ำ) เพราะเราคือลูกเสือด้วยกัน

48.เพลงยิ้ม

                ยิ้มๆกันเถอะนะ                                 ยิ้มนั้นพาคลายเศร้า

ยิ้มนั้นพาคลายเหงา                           ยิ้มพาเราเพลินใจ

ยิ้มนั้นพาสุขล้ำ                                    ทำเรื่องยากเป็นง่าย

ยิ้มให้กันเมื่อไร                                                    เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี(ซ้ำ)

49.เพลงคางคก
เจ้าคางคก ฝนตกมันออกหากิน
เดินบนดิน กระโดดเหยงๆ หากินแมงเม่า แผล็บ ๆๆๆ
กินเข้าไปกินได้ สองสาม ตัว ท้องมันสั่นระรัว
มันจึงแลบลิ้น แผล็บ ๆๆๆ

50.เพลงดอกลั่นทม
โอ้เจ้าดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม
ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดเช้า เด็ดเย็น
ฉันเคยเด็ดเล่น เด็ดดม เด็ดดม

51.เพลงอับราฮัม

อับราฮัม  มีบุตรเจ็ดคน บุตรเจ็ดคน มีบิดาชื่ออับราฮัม

คนหนึ่งตัวเล็ก คนหนึ่งตัวใหญ่ แต่ไม่มีใครแข็งแรงสักคน

(ยกมือซ้าย,ยกมือขวา,ยกเท้าซ้าย,ยกเท้าขวา,ส่ายสะโพก,โยกศีรษะ,หมุนรอบตัว)

3

 

11.เพลงอวยพรวันเกิด

แสนสุขสันต์วันเกิดนี้   สวัสดีวันนี้เป็นวันสุขใจ

เป็นมิ่งมงคล  ไม่ต้องกวนกระวาย   ความสุขจะหลั่งไหลมาให้ แด่ท่าน

จงรับความชื่นบาน   สุขสราญรื่นเริงจิตใจและผ่องใสยินดี

12.เพลงรอบกองไฟ

                พอฤกษ์งามยามได้เวลา                   เชิญเทพบนฟ้าทุกทิศลงมาร่วมเป็นพยาน

ในคืนกองไฟที่เทิดทูนไว้ด้วยองค์ประธาน     สถิตย์สถานพระวิญญาณ ร.6 ของไทย

นำกิจการยืนนานสุขสันต์    เคียงคู่สวรรค์เหมือนเปลวพลิ้วควัน ฟุ้งฟูกองไฟ

มวลมารผจญขอให้ผ่านพ้นไปไกลแสนไกล    ความชั่วทั้งหลายนั้นมอดไหม้

ไปชั่วนิรันดร์

*พระบารมีโปรดจงได้คุ้มชีวีให้ลูกเสือทุกท่าน  ร่วมรักสมัครสมาน

เกษมสำราญไปทั่วธานี  คราวอบรมชมชื่นดวงใจ วันจากกันไกลทุกคนอาลัยซื้งใน

ไมตรี   ยังจำกองไฟ ลูกโชติช่วงไว้ได้ทุกนาที เป็นภาพสักขีฟังฤดีไปชั่วนิรันดร์

13.เพลงโชคดีพบเธอ

ช่างโชคดีวันนี้มาพบเธอ                       ช่างโชคดีวันนี้มาพบเธอ

ฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอสมใจ               เธอนั้นอยู่สบายดีหรือไร

ฉันนั้นอยู่สบายกายและใจ                            มาร้องรำเพลินฤทัยให้หัวใจสุขสำราญ

ปรบมือไปกันให้พร้อมเพรียง                      ปรบมือไปกันให้พร้อมเพรียง

ยกมือไว้ตัวส่ายเอียง                                        ให้พร้อมเพรียงตามกัน

แล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทัน                   แล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทัน

มือเท้าเอวซอยเท้าพลันให้พร้อมกันเถิดเอย.................................

 

10

 

41.เพลงต้านยาเสพติด

     เพื่อนเอ๋ย เพื่อนเอ๋ย                      อย่าเป็นเลยคนติดยา          

แสนโทรม   ยาทำร้ายเราหนา          แม้เพื่อนคนใด

หากหลงไปติดยา                 จงเลิกเถิดหนา     มาเล่นกีฬาดีกว่าเอย

42.เพลงมือ

      นี่มือ นี่มือ ใช่ไหม                      ไม่ใช่ของใคร                      เป็นของเราเอง

ตบกันให้มันครื้นเครง(ซ้ำ)               เป็นจังหวะเพลง                  บรรเลงกล่อมใจ

43.เพลงลูกเสือเดินข้ามเขา

ลูกเสือเดินข้ามเขา               แบกกระเป๋า          ทำตัวเบาๆ

ใส่ร้องเท้าสีน้ำตาลเก่าๆ     ยกมือขึ้นเกาที่...........เบาๆ

44.เพลงเดี๋ยวเดียว

เดี๋ยวเดียว เจอะกันประเดี๋ยวเดียว  สนิทสนมกลมเกลียว เดี๋ยวเดียวก็รักกันได้

แปลกใจเรารักกันได้อย่างไร (ซ้ำ)  เรารักกันได้ เพราะลูกเสืออย่างเดียว

45.เพลงตดเป็นพิษ

หนู ๆ โปรดฟังทางนี้ ตดเป็นพิษ โดเรมอนเป็นลม 

อิคิวซัง ควักขี้เต่ามาดม (ซ้ำ) โดเรมอนเป็นลม เพราะว่าตดเป็นพิษ

46.เพลงรักในหลวง

    รักในหลวง ห่วงลูกหลาน           ร่วมกันต้าน  เอ้ย ยาเสพติด

คนเสพจะต้องถึงตาย   (ซ้ำ)              ส่วนคนขายต้องประหารชีวิต

9

 

37.เพลงว่าว

       ลมเย็น ๆ เรามาเล่นชักว่าว                      กระตุกเบาๆ พอว่าวมันติดลม

หนุ่มสาวต่างมาชื่นชม (ซ้ำ)                             พอว่าวมันติดลม รู้สึกจะคล่องตัว (ซ้ำ)

38.เพลง นม

       นม คืออะไรรู้ไหมเธอจ๋า                          นม คือยาบำรุงกำลัง

แม้ใครได้ดื่มคงสมใจจัง                                     นม ให้พลังคือนมจากเต้า

39.เพลงนกเขา

      นกเขาบินข้ามเขา ไม่ใช่คู่เราไม่อยากแลมอง  (ซ้ำ) ตัวเมียตีปีกพลับ ๆ (ซ้ำ)
ตัวผู้ขานรับ จู้ฮู้กกรู จู้ฮูกกรู

40.เพลงพบกันวันอบรม

ลัน ลัน ลา    ลัน ลา ลัน ลา    ลัน ลา ลา ................

        สวัสดีวันนี้มาพบกัน  ต่างสุขสันต์สำราญและเริงร่า จุดมุ่งหมายของเรา

ที่ได้มา เพื่อศึกษาค้นหาข้อเท็จจริง ลัน ลัน ลา......