ชื่อเรื่อง     ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกจิตลักษณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการให้คำ ปรึกษาของ พยาบาลผู้ให้คำปรึกษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ ของ รุ่งทิพย์ พรรณประสาทน์
ผู้แต่ง     รุ่งทิพย์ พรรณประสาทน์
พิมพลักษณ์     2548
ขนาด     234 แผ่น ; 29 ซม.
เลขมาตรฐาน     9749855264
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (เป็นไฟล์ Acrobat PDF)