แบบฝึกทักษะเรื่อง คำควบกล้ำ

แบบฝึกทักษะเรื่อง คำควบกล้ำ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้ ทักษะกระบวนการและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งสำคัญก็คือ นักเรียนจะต้องศึกษา และฝึกหัดการอ่านและเขียน ตลอดจนแปลความหมายของคำหรือประโยคให้เข้าใจ แบบฝึกทักษะ ภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำในภาษาไทย จึงเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อฝึกเกี่ยวกับการอ่านและเขียนซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาไทย และวิชาอื่น ๆ ครูผู้สอน สามารถใช้แบบฝึกประกอบการสอนในชั่วโมงสอนปกติหรือสอนซ่อมเสริมก็ได้ หวังว่าแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยที่จัดทำขึ้น จะเกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนภาษาไทย นักเรียน หรือผู้สนใจเป็นอย่างดีและทำให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้คำแนะนำการจัดทำไว้ ณ ที่นี้ด้วย นางวราห์ หงส์แพง ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงนวัตกรรมต่อไป และ download รูปเล่มนวัตกรรมได้ที่ http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=1E7D4CF04BBLFEHGHTHMQKHK5QAHJQ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำควบกล้ำ...จำให้แม่น

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม#ผลงานวิชาการ#วิทยฐานะ#แบบฝึกเสริมทักษะ#คำควบกล้ำ#kmoboc#สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเลยเขต 1#วราห์#หงษ์แพง#โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

หมายเลขบันทึก: 205735, เขียน: 04 Sep 2008 @ 18:38 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 04:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

O o นู้บีม o O
IP: xxx.25.133.122
เขียนเมื่อ 

บอกหลักการจำ คำควบกลำทีง่ะ นู้จาสอบแว้ว