บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 12,13 IT4LM : METADATA & RSS Feed

Metadata เป็นศัพท์ทันสมัยสำหรับยุคอินเทอร์เน็ต หมายความถึงข้อมูลที่บอกรายละเอียดของข้อมูล(Metadata is usually defined as 'data about data') ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของ กิจกรรม คน หรือหน่วยงานก็ได้ ถ้าเราแปรข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นรูปดิจิตอลแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีสภาพเหมือนกัน แยกไม่ค่อยออกว่าอะไรเป็นอะไร Metadata คือป้ายหรือฉลากสำหรับอธิบายว่าข้อมูลแต่ละรายการคืออะไร โดยเราไม่ต้องเสียเวลาเปิดดูก่อน........ในส่วนของRSS-->> “RSS ย่อมาจาก Really Simple Syndication คือบริการที่อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตจัดทำข้อมูลข่าวสารให้อยู่ในรูปแบบ XML เพื่ออำนวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ โดยส่งข่าวหรือข้อมูลใหม่ๆ ให้ถึงเครื่องตลอดเวลาที่มีการ Updateไม่ต้อง เสียเวลาเปิดเว็บไซต์เข้ามาค้นหา .”

e-Blended Learning : เพราะว่าผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการเดียว

สัปดาห์นี้ช่วงเช้าพี่ทวีกับต้นนำเสนอเกี่ยวกับ e-Learning ช่วงบ่ายพี่เล็กกับพี่วีระนำเสนอเกี่ยวกับ Multimedia และปิดท้ายของผมนำเสนอประเด็นหลักๆคือ METADATA , RSS Feed , การสืบค้นข้อมูลสำหรับงานวิจัย เหลืออีก 2 สัปดาห์ก็จะคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยของพวกเรา

ประเด็นนำเสนอ

1.  RSS Feed

² RSS Feed คืออะไร

² ข้อดี/ประโยชน์ของ RSS

² รู้ได้อย่างไรว่าเว็บไหนมีบริการ RSS

²  ตัวอย่างการใช้งาน(www.pongsak.com,http://gotoknow.org/blog/boonphakdee)

² สร้าง RSS Feed ใน Blog ของตัวเอง

 

2.  WEB Generation(1.0,2.0,3.0)

² วิวัฒนาการของเว็บ

² จุดเด่นของเว็บแต่ละยุค

²U-Town(Second Life)( http://www.utown.in.th/)

² Social Networking Site (http://pongsak.hi5.com , http://boonphakdee.hi5.com)

² video sharing sites, (www.youtube.com)

² wikis, (http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0)

²  blogs (http://gotoknow.org/blog/boonphakdee)

 


ความรู้เกี่ยวกับ Web 1.0 vs Web 2.0 ที่ Youtube

3.  Metadata

 

² Metadata คืออะไร

² HTML Language(Hypertext Markup Language)

² แนะนำ Text editor เช่น FrontPage,Dreamweaver

² Tag Metadata,Title

² Document Metadata(Word,Acrobat)

² Image Metadata

² ฐานข้อมูลเฉพาะด้านคืออะไร

² หมายเหตุ : ไฟล์ PPT เรื่อง “metadata”,เอกสาร pdf เรื่อง “L7_Metadata_and_Web_New46

4.  Search Engine(google.com)

² ความเป็นมาของ Google.com(ศึกษาจาก e-book)

² เซอร์กี บริน(Sergey Brin),ลาร์รี่ เพจ (Larry Page)ผู้ให้กำเนิด Search Engine สะท้านโลก

² จากการหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ Page จนกลายมาเป็น Search Engine

² แนวคิดก่อนเป็น Search Engine

² ทฤษฎีกราฟและ BackRub Project  

² จอมไต่เว็บ Crawler และ PageRank

² จากโปรเจ็ค BackRub Project สู่ โปรเจ็ค Google

² หลักการ Search ของ Google

² Books google(http://books.google.com)

² การจัดการข้อมูลใน books(สร้างหมวดหมู่,add my lib)

² การค้นหาหนังสือ(constructivism,blended,e-learning,ตามความสนใจ,etc)

² Netlibrary e-Book(www.netlibrary.com)

5.  การสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการทำวิจัย

² ThaiLIS ทดลอง Search(basic,advance)

ü ทดลอง Search ตาม field ต่างๆ

ü Keyword : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,หลักสูตรและการสอน,คอนสตรักติวิซึม,
ปริญญาเอก
& เทคโนโลยีการศึกษา

ü การ Download,การเตรียม Folder เก็บข้อมูล

² Springer(http://www.springerlink.com)

 ฐานข้อมูล SpringerLink eBooks ครอบคลุมบทความวารสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์ แพทย์ กฏหมาย เศรษฐศาสตร์

และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จัดทำโดยสำนักพิมพ์ Springer Verlag สามารถดูเนื้อหาเต็มได้เฉพาะวารสาร และหนังสือที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก

² ERIC: ERIC (Education Resources Information Center) (http://www.eric.ed.gov/)
ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม และสาระสังเขปของบทความวารสาร รายงานวิจัย รายงานการประชุม ฯลฯ ด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

² ProQuest (http://proquest.umi.com)
ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก และปริญญาโททุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย

ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในยุโรป และที่อื่นๆ ประมาณ 600

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางแห่งความฝันความเห็น (0)