เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R

รอยยิ้ม
เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R (ล่าสมัยไปไหมคะ)

            เทคนิคการอ่านเพื่อศึกษาเล่าเรียน เป็นการอ่านเพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและเขียนรายงาน ในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนและในขณะเดียวกันนักเรียนนักศึกษาจะต้องอ่านเพื่อเตรียมสอบอีกด้วย   

         ในการอ่านเพื่อศึกษาเล่าเรียนนั้น นักศึกษาส่วนมากมักจะมีวิธีอ่านที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่เข้าใจ    บทเรียน และจำรายละเอียดที่สำคัญไม่ได้ ไม่รู้จักเทคนิคที่ทำให้อ่านได้รวดเร็ว เข้าใจ และจดจำได้ โดยไม่ต้องท่องจำ จึงทำให้ล้มเหลวในการศึกษาเล่าเรียน

            เทคนิคในการอ่านเพื่อศึกษาเล่าเรียนมีหลายวิธี แต่วิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมาก และเป็น วิธีการอ่านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ วิธีอ่าน แบบ   SQ3R : ซึ่งดีสและดีส ( Deese  and  Deese 1979 : 42) กล่าวว่า " วิธีอ่านแบบนี้เริ่มโดย ฟรานซิส พี โรบินสัน ( Francis  P. Robinson) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านอยู่ที่มหาวิทยาลัย โอไฮโอ ได้ศึกษาเทคนิคในการอ่านและได้แนะนำวิธีการอ่านให้กับนักศึกษา จนประสบ ผลสำเร็จ"

วิธีการอ่านแบบ SQ3R นี้ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ

          S (Survey) คือ  การอ่านแบบสำรวจเป็นการอ่านผ่านๆ อย่างรวดเร็วตั้งแต่ดูชื่อหนังสือ ชื่อ     ผู้แต่ง หน้าปกใน   หน้าคำ   ดูจุดมุ่งหมายของผู้แต่งซึ่งเป็นส่วนหน้าของหนังสือและสำรวจส่วนหลังของหนังสือ ได้แก่ ดัชนี อภิธานศัพท์ บทสรุป   แบบฝึกหัด ภาคผนวก   และบรรณานุกรมเป็นต้นนอกจากนั้นสำรวจเนื้อแต่ละบทอย่างรวดเร็ว

          Q (Question) คือ  การตั้งคำถามถามตนเองไว้ในใจ จากเนื้อเรื่องที่อ่าน เช่น ใคร ทำอะไร    ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ฯลฯ   เพื่อความเข้าใจเนื้อเรื่องดียิ่งขึ้น

          R1 (Read)  อ่านเพื่อตอบคำถามที่ตนเองอยากรู้   ที่ได้ตั้งคำถามไว้ในใจแล้ว จึงสมควร จะต้องอ่านให้ละเอียดโดยใช้สารบัญและดัชนีช่วยค้นคำหรือเรื่องที่ต้องการด้วย หรือใช้อภิธานศัพท์ด้วย นอกจากนั้นอาจจะทำเครื่องหมาย ระบายสีหรือขีดเส้นใต้ หรือบันทึกไว้ ข้างๆ   หน้ากระดาษ (ถ้าเป็นหนังสือ/ตำราของตนเอง) เมื่ออ่านเข้าใจแล้วลองทำแบบฝึกหัดท้ายบท (ถ้ามี)

          R2   (Recite) คือ  การจดจำ เมื่อเข้าใจได้คำตอบจากหนังสือแล้วควรพยายามจดจำเนื้อหา   ข้อความที่สำคัญไว้ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนรู้ โดยการทำบันทึกย่อใส่สมุดไว้หรือขีดเส้นใต้ หรือจด ( List) หัวข้อทั้งหมดไว้ ท่องจำจากความเข้าใจโดยมีเทคนิคในการจำที่ทำให้จำง่าย อาจเขียนเป็นเพลงเป็นบทกลอนเป็น แผนภูมิ ฯลฯ

          R3   (Review, Reconstruct) ทบทวนจากการอ่านบันทึกย่อที่บันทึกไว้หรือจากเครื่องหมายต่างๆ ที่ทำไว้ในหนังสือ จากข้อความที่เขียนไว้ข้างหน้ากระดาษและจากหัวข้อที่จดไว้ การทบทวนเป็นครั้งคราวและทบทวนก่อนสอบ

( ผู้เขียน   : รศ.ฉวีวรรณ   คูหาภินันทน์ )

 

             แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีนักการศึกษาค้นคว้าในการอ่านแบบ SQ4R   และ การอ่านแบบ  SQ5R    และมีการอ่านแบบหลาย ๆ วิธีอีกมาย   

 

                                                                                                                                                                                                                                                   รอยยิ้ม

 

                                                                                                                                                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน YUWATHIDA

คำสำคัญ (Tags)#ป.บัณฑิต รุ่น 32550

หมายเลขบันทึก: 205067, เขียน: 02 Sep 2008 @ 14:15 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

k
IP: xxx.123.203.1
เขียนเมื่อ 

อยากทราบข้อจำกัดของ SQ3R ว่ามีข้อจำกัดใดบ้างถึงได้มี SQ4R SQ5R ขึ้นมา

48886e8df4215555