matas
นาย เมธัส บรรเทิงสุข

คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา


ในกรณีหน่วยงานย่อย เช่น สถาบันภาษานานาชาติ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการ สำนักกิจการนักศึกษา เป็นต้น จะต้องจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวดไหน (1000 -9000)

           หลังจากที่ทางสกอ.ได้เปิดให้สถาบันอุดมศึกษาใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก็มีคำถามเข้ามาที่สกอ.และทีมพัฒนาก็คือม.นเรศวรเยอะมากเลยนะครับ บางอันก็ตอบได้ บางคำถามก็จนปัญญาที่จะตอบ...5555...T-T ......ผมก็เลยเลือกคำถามที่น่าสนใจและสำคัญเป็น FAQ มาให้อ่านกันนะครับ

          Q: ขอเรียนถามว่าในกรณีหน่วยงานย่อย เช่น  สถาบันภาษานานาชาติ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการ สำนักกิจการนักศึกษา เป็นต้น จะต้องจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวดไหน (1000 -9000)
          A:  หากหน่วยงานที่กล่าวมาเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยให้จัดอยู่ในกลุ่มอื่นๆ (9000)ครับ แต่ถ้าหากหน่วยงานดังกล่าวแยกออกตามคณะหรืออยูภายใต้คณะให้จัดอยู่ในกลุ่มสาขาเดียวกับคณะนั้นๆ เช่น บัณฑิตวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น


          Q: มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานย่อยที่ไม่มีในสกอ. (ค้นหาแล้วไม่มี) อย่างเช่น สถาบันภาษาสเปน จะต้องทำอย่างไร


          A: ถ้าหากเป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ ทางมหาวิทยาลัยต้องทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการมาที่สกอ. เพื่อขอเพิ่มชื่อหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ แต่หากเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ทางมหาวิทยาลัยสามารถทำการเพิ่มชื่อได้เองครับ (click เพื่อดูวิธีการเพิ่มชื่อหน่ีวยงานฯ )          Q: ในหมวด2000 เป็นมนุษยศาสตร์และศิลป(ในที่นี้เป็นศิลปศาสตร์หรือศิลปกรรมศาสตร์) ทั้งๆที่ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ.กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นกลุ่มเดียวกัน
          A:  เนื่องจากในระบบฐานข้อมูลได้ใช้การจัดกลุ่มสาขาแบบ ISCED ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มสาขาแบบสากลที่ระบบฐานข้อมูลต่างๆของสกอ.ใช้อยู่ เพื่อให้เกิดการเชื่อมกันระหว่างฐานข้อมูลต่างๆของสกอ. และเป็นการลดภาระของมหาวิทยาลัยในอนาคตที่จะไม่ต้องรายงานข้อมูลซ้ำซ้อนครับ ดูรายละเอียดการจัดกลุ่มสาขาได้ที่ ประกาศข่าวสารในหน้าแรกของระบบฐานข้อมูล

หมายเลขบันทึก: 203992เขียนเมื่อ 28 สิงหาคม 2008 04:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 18:47 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

มาคารวะ ท่านเมธัส หนุ่มไฟแรงครับ

ขอเรียนรู้ด้วยค่ะ

โลกก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล อะไรๆก็เปลี่ยนไปในทางที่ดี

ขอบคุณค่ะ ตาสว่าง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี