KM  การเพาะเห็ดภูฐาน

 

                   นายขจร     คมกล้า  และนางพวงรัตน์  คมกล้า   บ้านเลขที่ 53/3  หมู่ที่ 4  ตำบลไทรโสภา  อำเภอพระแสง     ซื้อเชื้อเห็ดถุงมาเลี้ยงเมื่อต้นเดือน พฤษภาคม   2550  โดยการแนะนำจากญาติ จึงตัดสินใจสั่งซื้อเชื้อเห็ดโดยที่ไม่เคยดูตัวอย่างจากที่ใดมาเลย  แต่พยายามทำตามคำแนะนำของญาติ การสร้างโรงเรือนก็ทำตามคำบอกเล่า สั่งซื้อเชื้อเห็ดครั้งแรก  5,000  ก้อน  เป็นเงิน 35,000 บาท  ( เห็ดราคาก้อนละ  7 บาท )

      การจัดชั้นวางเห็ด

 -    ชั้นที่  1  ห่างจากพื้นประมาณ  20  เซนติเมตร และวางเห็ดซ้อนกันขึ้นไปอีก  6-7  ชั้น หรือตามความ       

       สะดวกในการปฏิบัติงาน

-    ชั้นล่างพื้นใช้ทรายโรยให้หนารดน้ำให้ชุ่ม เพราะทรายจะเป็นตัวเก็บความชื้นไว้ได้ดีในช่วงฤดูแล้ง       

      ทำให้โรงเรือนมีความชื้นสม่ำเสมอ

-   หลังจากจัดชั้นวางเชื้อเห็ดเรียบร้อย หมั่นรดน้ำทุกวัน( วันละ 3 ครั้ง  เช้า เที่ยงเย็น )

                         โดยไม่ให้ถูกปากถุง  

-   อีก 7 วันต่อมาจึงเปิดปากถุงเห็ด

-   หมั่นรดน้ำทุกวัน( วันละ 3 ครั้ง  เช้า เที่ยงเย็น )

-   ประมาณ  10-15  วัน เห็ดจะทะยอยออกดอกออกมาเรื่อย ๆ  

-   เชื้อเห็ดดีและการปฏิบัติดูแลรักษาดีจะทำให้สามารถเก็บเห็ดได้นานถึง    7  เดือน

-   เห็ดจะออกดอกมากสูงสุดประมาณวันละ  30  กก

-   ในช่วง 4 เดือนแรก เห็ดจะออกดอกดีมาก หลังจากนั้นจะทะยอยลดลงเรื่อย ๆ

-   การเก็บเห็ด เก็บช่วงเช้า    เวลา  06.00 น.   บ่าย เวลา  14.00 น.และเวลากลางคืน 20.30 น

- ใช้ฮอร์โมนและน้ำสกัดชีวภาพในการช่วยให้ดอกเห็ดมีขนาดโตและเป็นการยืดอายุการเก็บเห็ดให้ 

นานขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                   -   จุดคุ้มทุน เดือนครึ่ง ที่เหลือคือกำไร

-   ตลาดขายส่งอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานีและอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่

-   การวางแผนการผลิต รุ่นแรกลงเชื้อเห็ด  3,000  ก้อน  รุ่นที่ 2 ลงเชื้อเห็ด  2,000 ก้อน

                    ใช้เวลาห่างกันแต่ละรุ่น  1 เดือนครึ่ง

การทำฮอร์โมนเร่งดอก

                    -   ใช้นมสด (ตราเหยี่ยว)  อัตรา    2   ช้อนโต๊ะ

                    -    น้ำตาลทราย    2   ช้อนโต๊ะ

                    -    น้ำ   ครึ่งลิตร (  500 ซี.ซี)

                       ผสมนมสดและน้ำตาลทรายกวนให้เข้ากัน เติมน้ำครึ่งลิตร ใส่กระบอกน้ำฉีดพ่นที่ปากถุงเห็ด ฉีด 20 วันครั้ง  หรือดูว่าผลผลิตเริ่มลดลง เช่น   ดอกเล็ก  ดอกผอม ใช้สลับร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ  ร่วมด้วยจะทำให้ตีนเห็ดโต  ดอกโตและอวบขึ้น ยืดอายุการเก็บเห็ดเพิ่ม การทำน้ำหมักชีวภาพ

 

 

                 -    น้ำ       100  ลิตร

                 -     อีเอ็ม   1      ลิตร

                 -    กากน้ำตาล   2  ลิตรครึ่ง

                 นำทั้ง   3    ส่วนผลมเข้าด้วยกัน  หมักนาน 15 วัน กวนทุกวันปิดปากถังให้มิด หลังจากนั้นเติมน้ำลงไปทุกวัน วันละ  5 ลิตรจนครบ  200 ลิตร  นำเศษเห็ดที่เหลือ เช่น  ตีนเห็ด  เศษเห็ด   ไปหมักในถังน้ำหมักชีวภาพ

 วิธีใช้

                   ใช้น้ำหมักชีวภาพ  10 ลิตร   ผสมน้ำ  10 ลิตร ( หากเข้มข้นเกินให้ปรับลดน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพได้ตามความเหมาะสม )     ฉีด 2-3 วัน/ครั้ง    ใส่กระบอกฉีดพ่นฝอยบริเวณปากถุง    ไม่ควรฉีดใกล้ปากถุงเกินไป เพราะจะทำให้เกิดเชื้อราชนิดอื่นตามมาได้

 

   

 

สนใจติดต่อ  นายขจร      คมกล้า    โทร  077-327091 ,086-628-6495

                     นางพวงรัตน์    คมกล้า  โทร    089-291-5859

                      นางสุภาพร    สุวรรณกูล   ผู้จัดทำข้อมูล

                      วันที่  25  สิงหาคม   2551