การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน


โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

            การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์การบริหารและการจัดการศึกษาที่กระจายอำนาจการตัดสินใจให้โรงเรียนค่อนข้างเบ็ดเสร็จืนับเป็นการบริหารจัดการ ที่ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการศึกษาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่โรงเรียน

            ความสำเร็จของการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง ไปสู่โรงเรียนที่จะทำให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนสภาพไปสู่การบริหารโดยใชช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือการบริหารจัดการด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีความต้องการจำเป็นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์ออกแบบระบบ และกระบวนการการบริหารที่มีคุณภาพ

            กลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จให้โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา สามารถใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  มีดังนี้ คือ

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของ SBM

1.      การสร้างความตระหนัก / ความรู้ความเข้าใจใน SBM

2.      การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร

3.      การพัฒนาวิชาชีพครู

4.      การมีวิสัยทัศน์

5.      การบริหารจัดการที่เป็นระบบ

6.      พัฒนาการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารหลักสูตร

7.      การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

8.      การมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานที่เป็นระบบ

9.      การให้รางวัล

หมายเลขบันทึก: 203544เขียนเมื่อ 26 สิงหาคม 2008 12:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 01:45 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี