ใช้ใจให้บริการ(Service Mind)

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความหมายที่น่าสนใจมากของคำว่า "บริการ"ที่มาจากภาษาอังกฤษว่า  "SERVICE " คือ

S=smile             ยิ้มแย้มแจ่มใส ในทุกเหตุการณ์ เค้าบอกว่ายิ้มคือใบเบิกทางของความสัมพันธ์ที่ดี

E=enthusiasm    กระตือรือร้น พร้อมรับทุกคำสั่ง น้อมนำทุกความคิด

R=rapidness      กระฉับกระเฉง รวดเร็วฉับไว ไม่เยิ่นเย้อยืดยาด

V=value            มีคุณค่า ในทุกจุดของการสัมผัสนอกเหนือจากสินค้าที่ได้รับ

I=impression     สร้างความประทับใจที่ลึกล้ำ  สร้างความจดจำในทุกเหตุการณ์ (ที่ดี)

C=courtesy       สุภาพอ่อนโยน ทั้งกาย วาจา ใจ ทุกท่วงท่า ลีลา  และทุกการแสดงออก

E=endurance    อดทน อดกลั้น  จำไว้เสมอว่า ลูกค้าไม่ใช่คนที่เราจะมาถกเถียงเพื่อให้ได้ชัยชนะ

      อย่ามองข้ามคุณสมบัติที่เป็นนามธรรม ที่รับรู้ได้ผ่านความรู้สึก จึงไม่ใช่แค่ทำงานตามหน้าที่ แต่ต้องแสดงออกให้เห็นความเต็มใจ ตั้งใจพร้อมให้บริการต่อเนื่อง โดยไม่ได้หวังจบแค่ความพึงพอใจเท่านั้น แต่ต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีจนกลายเป็นความประทับใจให้ได้ "ใช้ใจบริการ" จึงเป็นคำตอบของสิ่งนี้

                        จากบทความ  ใช้ใจให้บริการ(Service Mind) ใน Productivity corner สิงหาคม 2551

                                                                                                โดย   จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

203543

เขียน

26 Aug 2008 @ 12:41
()

แก้ไข

16 Jun 2012 @ 16:01
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก