หลักสูตรใหม่ 51.....หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

sunee sunmud
หลักสูตรใหม่ 51

                หลังจากที่ได้ผจญกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  โดยเริ่มจากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบทุลักทุเล มาจนกระทั่งพอจะเข้าใจและจัดการเรียนการสอนได้ ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ ต้องมีการอบรม รับการฝึกและทดลองใช้หลักสูตรใหม่กันอีก และที่สำคัญนักเรียนก็ต้องเริ่มใหม่เหมือนกัน โดยเริ่มใช้กันในปีการศึกษา 2552 กับโรงเรียน 155 แห่ง  เป็นโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนที่มีความพร้อม ในระดับชั้น ป.1 6, ม.1 และม. 4 

ในปีการศึกษา 2553 ใช้ในโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนที่มีความพร้อม ในระดับชั้น ป. 1 6, ม. 1- 2 , ม. 4- 5  และ โรงเรียนทั่วไป ในระดับชั้น ป. 16 , ม. 1 และ ม. 4  

ในปีการศึกษา 2554 ใช้ในโรงเรียนต้นแบบ  โรงเรียนที่มีความพร้อม ในระดับชั้น ป. 1 6, ม.1- 3 , ม. 4- 6  และ โรงเรียนทั่วไป ในระดับชั้น ป. 16 , ม. 1-2 และ ม. 4-5   และจะใช้เต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2555

 แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดับคือ ประถมศึกษาปีที่ 1-6  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 6 จัดการเรียนการสอนเป็นรายปี มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 5  ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนการสอนเป็นรายภาค เวลาเรียนวันละไม่เกิน 6ชั่วโมง  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนเป็นรายภาค เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา  ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด ต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา และต้องได้รับการประเมินและมีผลการเมินผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ส่วนในระดับมัธยมศึกษานั้นแตกต่างกับระดับประถมศึกษาคือ ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ดังนั้นผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ

สำหรับความแตกต่างของหลักสูตรใหม่(51)กับหลักสูตรเก่า (44) ก็คือ หลักสูตรใหม่จะกำหนดวิสัยทัศน์  สมรรถนะที่สำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การกำหนดเวลาเรียนขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสาระในแต่ละชั้นปีและกำหนดเวลาเรียนทั้งหมดของแต่ละระดับการศึกษา มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้เหลือ 67 มาตรฐานจากทั้งหมด 76 มาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกนั่นก็คือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ส่วนการตัดสินผลการเรียนนั้นระดับประถมศึกษา ตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค

เป็นอย่างไรบ้างล่ะค่ะหลักสูตรใหม่คุณครูทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมหรือยังค่ะ  สู้ สู้ ....ก็แล้วกันค่ะ

เข้าถึงโดย http://edunews.eduzones.com/kmit/7172

                   http://www.thaigoodview.com/node/2784

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตร

หมายเลขบันทึก: 203407, เขียน: 25 Aug 2008 @ 17:14 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

ครูศักดิ์
IP: xxx.113.18.213
เขียนเมื่อ 

ส่วนใหญ่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้พบกับสิ่งที่ดีขึ้น

ในเมื่อคนส่วนใหญ่เห็นว่าหลักสูตรปัจจุบันล้มเหลว ผมก็เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง

หากไม่มีการเปลี่ยนก็คงไม่มีวิวัฒนาการ

และก็หวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะได้พบกับสิ่งที่ดีขึ้น

ศักดา
IP: xxx.19.25.254
เขียนเมื่อ 

อยากทราบความแน่ชัดในการจัดการสอนประวัติศาสตร์มอต้น ว่า จะต้องแยกเป็นหนึ่งรายวิชาต่างหากหรือไม่ หรือแล้วแต่โรงเรียนจะตัดสินใจ

ครูฝึกสอน
IP: xxx.149.25.197
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลดีดี

พอดีว่ากำลังจะทำรายงานเรื่องนี้พอดีคะ

โบวื
IP: xxx.26.174.235
เขียนเมื่อ 

หลักสูตรใหม่ อ่านดูแล้วก็คงจะดีก่วาหลักสูตรเก่า เพราะ ประถมจะมีสอบตก อย่างน้อยเด็กก็ต้องกลัวการสอบตก

ละอ่อน
IP: xxx.123.180.193
เขียนเมื่อ 

หลักสูตรปี51จะใช้เต็มรูปแบบในปีการศึกษา 53 หรือ 55กันแน่ ใครรู้ช่วยอธิบายให้ด้วยครับ ผมงงเพราะข่าว จาก กพฐ. ประกาศ 30 พ.ค. 51

ว่าจะใช้เต็มรูปแบบทั่วประเทศปี 53 ครับ ผมเลย งง เพราะไปสอบครูแล้วเจอหมดเลยครับไม่รู้จะตอบปีใหน

พรจันทร์
IP: xxx.26.133.9
เขียนเมื่อ 

หลักสูตรใหม่เนื้อหาทุกกลุ่มในแต่ละชั้นยังคงแน่นเหมือนเดิมลดแต่มาตรฐานน้อยลง จากการวัดและประเมินผลในทุกระดับที่ผ่านมาพบว่านักเรียนส่วนมากจะไม่ผ่านด้านการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ จนต้องมีโครงการรักการอ่านเกิดขึ้น ไหน ๆ ก็จะมีหลักสูตรใหม่ใช้แล้ว ขอแสดงความคิดเห็นว่า ป.1-3 ควรเน้นพื้นฐานด้านภาษาไทยให้มาก ๆ วิชาคณิตเน้นพื้นฐานความหมายกับจำนวน การเพิ่ม การลด การดูแลสุขภาพตนเองและทักษะทางด้านสังคมพอ ส่วนสาระอื่น ๆ ก็ค่อยเพิ่มในชั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ถ้าเด็กมีพื้นฐานการฟัง อ่าน การเขียน ดีแล้ว ส่วนอื่น ๆ ก็คงจะดีตามมา

เด๊กงง
IP: xxx.19.147.5
เขียนเมื่อ 

หลักสูตร

ใหม่หนูใช้เเล้ว

เกรดตกมาก

เเต่สัญญา

จะทำให้ดีกว่าเดิม

ตั้งใจกันน๊ะคร่า

อินทร์สร วุฒิธรรมากรณ์
IP: xxx.47.161.179
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบางตัวไม่ทันสมัยแล้ว เช่น วีดีโอ ไม่มีเครื่องฉายแล้วในตลาดต้องใช้ ซีดีหรือตัวอื่น ๆ ต่อไปตั้งสอนนักเรียนไทยให้เป็นไทยแท้โชคดี

โบว์
IP: xxx.29.26.244
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับความรู้ดี ๆ อ่านแล้วเข้าใจดีมากเลย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

สุธัญยา
IP: xxx.142.233.153
เขียนเมื่อ 

อาจาร์ยเค้าให้หนูหาตัวอย่างหลักสูตรของโรงเรียนมาเอาปี51นะแต่หนูไม่เข้าใจเลยว่าเราจะสรุปของเค้ายังไง เฮ้อ....ปวดหัวจัง..เรียนยากจริง...

kazam
IP: xxx.7.131.187
เขียนเมื่อ 

แบบบันทึกการประเมินผลการเรียนทั้งระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตร 51 ซึ่ง ออกแบบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิชาการและการวัดและประเมินผล จบปริญญาโทด้านการวัดปละประเมินผลโดยตรง จึงใช้ความรู้และประสบการณ์ออกแบบให้ง่ายต่อการบันทึก ไม่ซ้ำซ้อน เพื่อประหยัดเวลาและลดภาระงานของคุณครู

เข้าไปดูตัวอย่างได้ที่ http://www.kroobannok.com/33185