• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

หลักสูตรใหม่ 51.....หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  หลักสูตรใหม่ 51  

                หลังจากที่ได้ผจญกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  โดยเริ่มจากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบทุลักทุเล มาจนกระทั่งพอจะเข้าใจและจัดการเรียนการสอนได้ ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ ต้องมีการอบรม รับการฝึกและทดลองใช้หลักสูตรใหม่กันอีก และที่สำคัญนักเรียนก็ต้องเริ่มใหม่เหมือนกัน โดยเริ่มใช้กันในปีการศึกษา 2552 กับโรงเรียน 155 แห่ง  เป็นโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนที่มีความพร้อม ในระดับชั้น ป.1 6, ม.1 และม. 4 

ในปีการศึกษา 2553 ใช้ในโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนที่มีความพร้อม ในระดับชั้น ป. 1 6, ม. 1- 2 , ม. 4- 5  และ โรงเรียนทั่วไป ในระดับชั้น ป. 16 , ม. 1 และ ม. 4  

ในปีการศึกษา 2554 ใช้ในโรงเรียนต้นแบบ  โรงเรียนที่มีความพร้อม ในระดับชั้น ป. 1 6, ม.1- 3 , ม. 4- 6  และ โรงเรียนทั่วไป ในระดับชั้น ป. 16 , ม. 1-2 และ ม. 4-5   และจะใช้เต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2555

 แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดับคือ ประถมศึกษาปีที่ 1-6  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 6 จัดการเรียนการสอนเป็นรายปี มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 5  ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนการสอนเป็นรายภาค เวลาเรียนวันละไม่เกิน 6ชั่วโมง  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนเป็นรายภาค เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา  ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด ต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา และต้องได้รับการประเมินและมีผลการเมินผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ส่วนในระดับมัธยมศึกษานั้นแตกต่างกับระดับประถมศึกษาคือ ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ดังนั้นผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ

สำหรับความแตกต่างของหลักสูตรใหม่(51)กับหลักสูตรเก่า (44) ก็คือ หลักสูตรใหม่จะกำหนดวิสัยทัศน์  สมรรถนะที่สำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การกำหนดเวลาเรียนขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสาระในแต่ละชั้นปีและกำหนดเวลาเรียนทั้งหมดของแต่ละระดับการศึกษา มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้เหลือ 67 มาตรฐานจากทั้งหมด 76 มาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกนั่นก็คือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ส่วนการตัดสินผลการเรียนนั้นระดับประถมศึกษา ตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค

เป็นอย่างไรบ้างล่ะค่ะหลักสูตรใหม่คุณครูทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมหรือยังค่ะ  สู้ สู้ ....ก็แล้วกันค่ะ

เข้าถึงโดย http://edunews.eduzones.com/kmit/7172

                   http://www.thaigoodview.com/node/2784

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): หลักสูตร 
  หมายเลขบันทึก: 203407
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 12
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (12)

ส่วนใหญ่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้พบกับสิ่งที่ดีขึ้น

ในเมื่อคนส่วนใหญ่เห็นว่าหลักสูตรปัจจุบันล้มเหลว ผมก็เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง

หากไม่มีการเปลี่ยนก็คงไม่มีวิวัฒนาการ

และก็หวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะได้พบกับสิ่งที่ดีขึ้น

อยากทราบความแน่ชัดในการจัดการสอนประวัติศาสตร์มอต้น ว่า จะต้องแยกเป็นหนึ่งรายวิชาต่างหากหรือไม่ หรือแล้วแต่โรงเรียนจะตัดสินใจ

ขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลดีดี

พอดีว่ากำลังจะทำรายงานเรื่องนี้พอดีคะ

หลักสูตรใหม่ อ่านดูแล้วก็คงจะดีก่วาหลักสูตรเก่า เพราะ ประถมจะมีสอบตก อย่างน้อยเด็กก็ต้องกลัวการสอบตก

หลักสูตรปี51จะใช้เต็มรูปแบบในปีการศึกษา 53 หรือ 55กันแน่ ใครรู้ช่วยอธิบายให้ด้วยครับ ผมงงเพราะข่าว จาก กพฐ. ประกาศ 30 พ.ค. 51

ว่าจะใช้เต็มรูปแบบทั่วประเทศปี 53 ครับ ผมเลย งง เพราะไปสอบครูแล้วเจอหมดเลยครับไม่รู้จะตอบปีใหน

หลักสูตรใหม่เนื้อหาทุกกลุ่มในแต่ละชั้นยังคงแน่นเหมือนเดิมลดแต่มาตรฐานน้อยลง จากการวัดและประเมินผลในทุกระดับที่ผ่านมาพบว่านักเรียนส่วนมากจะไม่ผ่านด้านการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ จนต้องมีโครงการรักการอ่านเกิดขึ้น ไหน ๆ ก็จะมีหลักสูตรใหม่ใช้แล้ว ขอแสดงความคิดเห็นว่า ป.1-3 ควรเน้นพื้นฐานด้านภาษาไทยให้มาก ๆ วิชาคณิตเน้นพื้นฐานความหมายกับจำนวน การเพิ่ม การลด การดูแลสุขภาพตนเองและทักษะทางด้านสังคมพอ ส่วนสาระอื่น ๆ ก็ค่อยเพิ่มในชั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ถ้าเด็กมีพื้นฐานการฟัง อ่าน การเขียน ดีแล้ว ส่วนอื่น ๆ ก็คงจะดีตามมา

หลักสูตร

ใหม่หนูใช้เเล้ว

เกรดตกมาก

เเต่สัญญา

จะทำให้ดีกว่าเดิม

ตั้งใจกันน๊ะคร่า

การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบางตัวไม่ทันสมัยแล้ว เช่น วีดีโอ ไม่มีเครื่องฉายแล้วในตลาดต้องใช้ ซีดีหรือตัวอื่น ๆ ต่อไปตั้งสอนนักเรียนไทยให้เป็นไทยแท้โชคดี

ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับความรู้ดี ๆ อ่านแล้วเข้าใจดีมากเลย

ขอบคุณมากค่ะ

อาจาร์ยเค้าให้หนูหาตัวอย่างหลักสูตรของโรงเรียนมาเอาปี51นะแต่หนูไม่เข้าใจเลยว่าเราจะสรุปของเค้ายังไง เฮ้อ....ปวดหัวจัง..เรียนยากจริง...

แบบบันทึกการประเมินผลการเรียนทั้งระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตร 51 ซึ่ง ออกแบบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิชาการและการวัดและประเมินผล จบปริญญาโทด้านการวัดปละประเมินผลโดยตรง จึงใช้ความรู้และประสบการณ์ออกแบบให้ง่ายต่อการบันทึก ไม่ซ้ำซ้อน เพื่อประหยัดเวลาและลดภาระงานของคุณครู

เข้าไปดูตัวอย่างได้ที่ http://www.kroobannok.com/33185