การพัฒนาหลักสูตรและการสอน

Backward Design
อ่าน 1597 · ความเห็น 1
Thu Oct 29 2009 06:10:34 GMT+0700 (ICT)
Sun Oct 18 2009 15:28:28 GMT+0700 (ICT)
Thu Aug 14 2008 11:13:33 GMT+0700 (ICT)
Mon Jul 14 2008 23:59:41 GMT+0700 (ICT)
Mon Sep 01 2008 11:27:14 GMT+0700 (ICT)
“ครูสอนดี” เป็นอย่างไร
อ่าน 2737 · ความเห็น 2
Mon Aug 04 2008 16:48:16 GMT+0700 (ICT)
Sat Jan 16 2010 14:54:32 GMT+0700 (ICT)
Backward Design
อ่าน 1597 · ความเห็น 1
Thu Oct 29 2009 06:10:34 GMT+0700 (ICT)
Sun Oct 18 2009 15:28:28 GMT+0700 (ICT)
Mon Sep 01 2008 11:27:14 GMT+0700 (ICT)
Thu Aug 14 2008 11:13:33 GMT+0700 (ICT)
“ครูสอนดี” เป็นอย่างไร
อ่าน 2737 · ความเห็น 2
Mon Aug 04 2008 16:48:16 GMT+0700 (ICT)
Mon Jul 14 2008 23:59:41 GMT+0700 (ICT)