การพัฒนาหลักสูตรและการสอน

sunee sunmud

ปัญหาด้านการอ่าน

เขียนเมื่อ  16 Jan 2010 @ 14:54
26,481

Backward Design

เขียนเมื่อ  29 Oct 2009 @ 06:10
1,9361

หลักสูตรแกนกลางกับการทดลองใช้

เขียนเมื่อ  18 Oct 2009 @ 15:28
2,2442

“ครูสอนดี” เป็นอย่างไร

เขียนเมื่อ  04 Aug 2008 @ 16:48
5,2262