วิชาภาษาอังกฤษ


การพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทักษะการฟัง

แบบบันทึกเรื่องเล่าเร้าพลัง         

รายละเอียดเรื่องเล่า

วิธีปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทักษะการพูดพบนักเรียนจะไม่ค่อยให้ความสนใจขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนในการที่จะนำเสนอหรือพูดสื่อสารออกมาเป็นภาษาอังกฤษและผู้สอนได้ศึกษาสาเหตุดังกล่าวพบว่าเด็กขาดความมั่นใจในตนเองไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้ หรือกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วจะผิดกลัวโดนโห่ หรือกลัวครูเอ็ด เมื่อทราบปัญหาผู้สอนก็ได้หาแนวทางแก้ไข โดยสร้างแรงจูงใจให้เด็กเกิดความมั่นสนใจที่อยากจะเรียนและมีความตระหนักต่อหน้าที่ในการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยครูจะชมเชยเด็กทุกครั้งที่เด็กเริ่มพูด และเมื่อเด็กพูดผิดครูก็จะไม่ตำหนิเด็กต่อหน้าเพื่อนเพราะเด็กจะขาดความมั่นใจไม่กล้าพูดอีกต่อไป บางครั้งก็นำสื่อ

VCD ประเภท หนัง หรือ เพลง ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่น ให้เด็กได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานและที่สำคัญอีกเรื่องคือผู้สอนจะยกตัวอย่างบุคคลสำคัญในสังคมบ้านเราที่พูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้          ต่อมาทางเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน (Speech Contest) ทางโรงเรียนได้ส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ผลที่ได้ คือเด็กได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของเขตพื้นที่ เป็นความภาคภูมิใจของทางโรงเรียน ตัวนักเรียน และครูผู้สอน

 

·        ศึกษาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข

·        สร้างแรงจูงใจ

·        ชมเชยเมื่อเด็กกล้าพูด

·        ไม่พูดตำหนิเด็กต่อหน้าเพื่อนในห้อง

·        ใช้สื่อ VCD ประกอบการเรียนการสอน

·        ยกตัวอย่างบุคคลสำคัญในสังคมที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

 

แบบฝึกหัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

หัวปลา การพัฒนาความรับผิดชอบผู้เรียน

ผู้เรียนรู้   นางไปรยา        หอมหวาน

 

วิธีปฏิบัติของตนเอง

วิธีปฏิบัติที่ดีของเพื่อน

โอกาสในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติของตนเอง

1. ศึกษาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข

2. สร้างแรงจูงใจ

3. พูดชมเชยเมื่อเด็กกล้าพูด

4. ไม่พูดตำหนิต่อหน้าเพื่อน

5. ใช้สื่อ VCD ช่วยสอน

6. ยกตัวอย่างบุคคลสำคัญในสังคมที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

1. ศึกษาสาเหตุโดยการสอบถามนักเรียน ( ครูประสงค์)

2. สร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัล ( ครูไพสน )

3. สร้างข้อตกลงโดยให้นักเรียนเป็นผู้สร้างข้อตกลงกันเอง

( ครูอุบลรัตน์ )

4. การลงโทษโดยการหากิจกรรมให้เด็กทำเป็นการลงโทษ

( ครู จันทนา )

5. ใช้กิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมโดยการใช้สื่อ ICT ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน

( ครูพรพรรณ )

6. ประเมินผลโดยการประเมินผลเป็นระยะๆ ( ครูไพสน )

1. ศึกษาสาเหตุโดยการสอบถามนักเรียนและหาแนวทางแก้ไข

2. เสริมแรงโดยการสร้างแรงจูงใจ พูดชมเชย ไม่ตำหนิต่อหน้าเพื่อน ยกตัวอย่างบุคคลสำคัญและ ให้รางวัล

3. สร้างข้อตกลงโดยให้นักเรียนสร้างข้อตกลงกันเอง

4. การลงโทษโดยการหากิจกรรมให้เด็กทำเป็นการลงโทษ

 

5. ใช้กิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมโดยการใช้สื่อ ICT ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน

 

6. ประเมินผลโดยการประเมินผลเป็นระยะๆ

 

 

 

ตารางแห่งอิสรภาพ

 

Knowledge Vision : Kv.......................................................การพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ...................................................................

นางไปรยา       หอมหวาน

 

แก่นความรู้

ระดับความสำเร็จ

*

**

***

****

*****

1. การพัฒนาความสามารถในการ ศึกษาสาเหตุ

สอบถามนักเรียน

ดูจากสมุดการบ้านนักเรียน

ถามเพื่อน

สอบถามผู้ปกครอง

สังเกตพฤติกรรมและจดบันทึก

2. การพัฒนาความสามารถในการ สร้างข้อตกลงและเงื่อนไข

ใช้คะแนน

ตั้งกติกาการเช็คเวลามาเรียน

ให้นักเรียนเสนอวิธีการ

ใช้แบบฟอร์มเช็คพฤติกรรมการทำงาน

กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะพัฒนา

3. การพัฒนาความสามารถในการ เสริมแรง

ชมเชยคนที่ทำดีบ่อย ๆ

ยกตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ยกตัวอย่างเพื่อนที่ทำดี

ไม่ตำหนิต่อหน้าเพื่อนในห้อง

ใช้สมุดบันทึกความดี

4. การพัฒนาความสามารถในการ กำหนดบทลงโทษ

ไม่ให้เข้าเรียน

เรียกมาตักเตือน

ให้ทำการบ้านในชั่วโมงซ่อมเสริม

เรียกมานั่งใกล้ครูหน้าห้อง

ให้ไปนั่งนอกห้องหน้าประตูและทำกิจกรรมไปด้วย

5. การพัฒนาความสามารถในการ จัดกิจกรรมแก้ไขพฤติกรรม

ใช้สื่อตัวอย่าง

ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง

 ใช้สื่อจูงใจให้สนใจเรียน

 

 

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มและให้งานตามความสามารถของนักเรียน

 ส่งนักเรียนเข้าประกวด / แข่งขัน

6. การพัฒนาความสามารถในการ ประเมินผล

ประเมินนักเรียนเป็นกลุ่ม

ประเมินก่อนและหลังเรียน

ประเมินเป็นระยะ ๆ

ใช้คะแนนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ประเมินร่วมกับผู้ปกครอง

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                      

หมายเลขบันทึก: 203391เขียนเมื่อ 25 สิงหาคม 2008 16:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 01:45 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี