หาผู้สอนคนแรก

  Contact

  ต้นแบบครูคนแรก  
การเริ่มหัดเล่นเทนนิสใหม่ถือว่ามีความสำคัญต่อพัฒนาในการเล่นเทนนิสต่อไปในอนาคต ถ้าเราได้ครูสอนที่ดี เป็นต้นแบบจะทำให้เราเป็นเร็ว

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 20123, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)