หลังจากที่เมื่อวานได้มีข่าวว่า FC5  ออกมาแล้ว แต่ผมพบว่ามี mirror ที่มี FC5
อยู่ 2-3 แห่ง แม้แต่เว็บ http://fedora.redhat.com/ ก็ยังไม่มีให้ Download  แต่กลับไปอยู่ที่จีนเสียนี่...

วันนี้ Fedora ปล่อย Fedora Core 5 ออกมาแล้ว เว็บไซค์ก็ update ตามแล้ว  และตามกำหนดปลายปีนี้น่าจะได้ใช้ Redhat Enterprise Linสux (RHEL) 5 ตามออกมา