สำหรับโรงพยาบาลแม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอนได้รับคำชื่นชมดังนี้       

         "มีการทำงานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ  เช่น  RM Round,  Grand Round และนำปัญหามาหาโอกาสพัฒนา   ส่งผลให้มีความพยายามการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น"

สะเก็ด KM ใน HA (1)   สะเก็ด KM ใน HA (2)   สะเก็ด KM ใน HA (3)  

สะเก็ด KM ใน HA (4)   สะเก็ด KM ใน HA (5)

 

วิจารณ์  พานิช
 14 มี.ค.49