ปฏิบัติธรรมแบบพุทธมหายาน : (2) แนวไต้หวัน

  ติดต่อ

  "ชุดความคิดแบบพุทธศาสนามหายานแนวไต้หวัน"  

ชุดความคิดแบบพุทธศาสนามหายานแนวไต้หวัน

1. ความสุขอยู่ที่การช่วยเหลือคนอื่น   ไม่ใช่อยู่คนเดียว
2. การจะไปช่วยเหลือคนอื่น   ต้องผ่านการฝึกอบรม  จรรยามารยาทและควรไปเป็นคณะ   จะได้ดูแลเอาใจใส่กัน   ท้วงติงกันได้แต่ก็ต้องทำด้วยความสุภาพ
3. รูปเคารพของชาวพุทธมหายาน  ก็คือ  พระโพธิสัตว์ปางต่าง ๆ   เช่น  ปางโพธิสัตว์กวนอิม ตี้จั้งอว๋าง  ซึ่งเป็นแบบอย่างด้านการโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์   ชาวไต้หวันจึงเอาอย่างตามในแง่ช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ (ต่างกับการตีความในไทย   ที่การกราบพระพุทธรูปในโบสถ์  คือการไปขอพรขอหวยขอให้คุ้มครองปลอดภัยกับตัวเอง)
4. การปฏิบัติธรรม   ต้องเข้าหมู่เข้ากลุ่มจึงจะก้าวหน้า   เพราะการอยู่รวมกันจะเป็นพลังสามัคคีที่ยิ่งใหญ่
5. แม้ตายจากไปแล้วก็อยากกลับมาเกิดในโลกนี้   เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ผู้ทุกข์ยากต่อไปอีก   จนกว่าจะเก่งขึ้น ๆ เลื่อนขั้นเป็นโพธิสัตว์ที่ใหญ่ขึ้น ๆ (มีอีก 10 ขั้น)  สุดท้าย  ก็จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต  (ไม่ใช่ตายแล้วสูญหรือไม่อยากกลับมาเกิดแบบที่ไทยคิด - สอนกันมานาน)

เอกสารอ้างอิง  หนังสือคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไต้หวัน  หน้า 86 - 87

วิจารณ์  พานิช
 18 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 20074, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-29 20:49:21+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ศาสนา#คุณธรรมจริยธรรม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)