ปฏิบัติธรรมแบบพุทธมหายาน : (2) แนวไต้หวัน

"ชุดความคิดแบบพุทธศาสนามหายานแนวไต้หวัน"

ชุดความคิดแบบพุทธศาสนามหายานแนวไต้หวัน

1. ความสุขอยู่ที่การช่วยเหลือคนอื่น   ไม่ใช่อยู่คนเดียว
2. การจะไปช่วยเหลือคนอื่น   ต้องผ่านการฝึกอบรม  จรรยามารยาทและควรไปเป็นคณะ   จะได้ดูแลเอาใจใส่กัน   ท้วงติงกันได้แต่ก็ต้องทำด้วยความสุภาพ
3. รูปเคารพของชาวพุทธมหายาน  ก็คือ  พระโพธิสัตว์ปางต่าง ๆ   เช่น  ปางโพธิสัตว์กวนอิม ตี้จั้งอว๋าง  ซึ่งเป็นแบบอย่างด้านการโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์   ชาวไต้หวันจึงเอาอย่างตามในแง่ช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ (ต่างกับการตีความในไทย   ที่การกราบพระพุทธรูปในโบสถ์  คือการไปขอพรขอหวยขอให้คุ้มครองปลอดภัยกับตัวเอง)
4. การปฏิบัติธรรม   ต้องเข้าหมู่เข้ากลุ่มจึงจะก้าวหน้า   เพราะการอยู่รวมกันจะเป็นพลังสามัคคีที่ยิ่งใหญ่
5. แม้ตายจากไปแล้วก็อยากกลับมาเกิดในโลกนี้   เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ผู้ทุกข์ยากต่อไปอีก   จนกว่าจะเก่งขึ้น ๆ เลื่อนขั้นเป็นโพธิสัตว์ที่ใหญ่ขึ้น ๆ (มีอีก 10 ขั้น)  สุดท้าย  ก็จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต  (ไม่ใช่ตายแล้วสูญหรือไม่อยากกลับมาเกิดแบบที่ไทยคิด - สอนกันมานาน)

เอกสารอ้างอิง  หนังสือคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไต้หวัน  หน้า 86 - 87

วิจารณ์  พานิช
 18 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#ศาสนา#คุณธรรมจริยธรรม

หมายเลขบันทึก: 20074, เขียน: 21 Mar 2006 @ 11:02 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 20:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)