การจัดการกับเด็กหลังห้อง

"เด็กหลังห้อง"  ในความหมายของผู้เขียน  คือ  นักเรียนที่เป็นกลุ่มอ่อน  ที่ไม่มีใครอยากจะสนใจ  เพราะหลายคนเชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถจะพัฒนาให้เก่งได้

ดิฉันเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์คนหนึ่ง  ที่มีความหนักใจกับเด็กกลุ่มเหล่านี้มาก จะไม่สนใจพวกเขาก็ไม่ได้  เพราะพวกเขาก็จะรบกวนเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ  ส่งผลให้การเรียนในชั่วโมงนั้นๆ ไม่ประสบผลสำเร็จ  และปัญหาเหล่านี้ก็เป็นมานานมาก ....

อยู่มาวันหนึ่งดิฉันได้ลองมานั่งคิดทบทวนถึงอดีต  ดิฉันได้นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นเด็กหลังห้อง  เขาเคยพูดว่า  พวกครูไม่เคยจะสนใจเขาเลย   และอีกคำพูดหนึ่งของอาจารย์ของดิฉัน  อาจารย์เคยสั่งสอนนิสิตศึกษาศาสตร์ เกษตร รุ่น 7 ว่า  เด็กที่เรียนไม่เก่ง  แต่อาจจะเก่งเรื่องอื่น  เราต้องคอยให้กำลังใจ  เช่น  ไม่ดูเขาแข่งขันกีฬา  ก็จะช่วยให้พวกเขารู้สึกดีได้ หลังจากวันนั้นดิฉันก็เริ่มที่จะสนใจพวกเด็กหลังห้องโดยการมองพวกเขาในแง่ดีขึ้น  ดึงศักยภาพของเขาให้ได้และ  ชื่นชมกับความสำเร็จของเขาให้เป็นที่ประจักษ์  โดยมีวิธีดังนี้   

(1)  พยายามเปลี่ยนเรื่องเครียดให้เป็นเรื่องสบายๆ  เช่น  นักเรียนไม่ยอมจดบันทึกงานลงสมุด  ดิฉันก็จะพูดกับเขาว่า  สงสัยปากกาของลูกคงจะเป็นปากกาล่องหนนะ  ครูเลยมองไม่เห็น

(2)  หาโจทย์ปัญหาที่ท้าทายความคิดมาให้เขาทำ  ดิฉันได้ทดลองให้นักเรียนกลุ่มอ่อนทำโจทย์ท้าทายความคิดที่ไม่อยู่ในหนังสือเรียน  ผลปรากฏว่า  เด็กกลุ่มอ่อนออกมาเสนอแนวคิดได้มากกว่ากลุ่มเด็กเก่ง   จะเห็นว่าเด็กกลุ่มอ่อนก็มีศักยภาพแต่ครูต้องดึงออกมาให้ได้

(3)  เมื่อพวกเขาทำสิ่งดีๆ  ได้ครูต้องชื่นชมทันทีให้ผู้อื่นได้ยินด้วย  เช่น  มีอยู่วันหนึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ของดิฉันสามารถคิดปัญหาท้าทายความเก่ง  พวกเขาออกมาอธิบายความคิดของเขา  ตอนแรกๆ เขาอาจจะไม่มั่นใจ  แต่เมื่อเขาทำได้เขาจะภูมิใจ  เมื่อเขาทำได้ดิฉันก็จะมีรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ให้

(4)  ครูใช้วิธีการสอน  หรือสื่อที่ไม่ซ้ำจำเจ   ดิฉันเคยทำวิจัยในชั้นเรียนและได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ วิจัยในชั้นเรียน ของครุสภา ครั้งที่ 2  ปี 2548  งานวิจัยชิ้นนี้คือเรื่อง  ผลของการใช้เกมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการ  ซึ่งผลการวิจัยออกมาว่า  นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และมีเจตคติ สูงขึ้น

(5)  ครูคอยเป็นกำลังใจเล็กให้กับเขาในกิจกรรมอื่นๆ  เช่น  ตั้งแต่ดิฉันไม่ดูพวกเขาแข่งบอล  สัมพันธภาพระหว่างดิฉันและพวกเขาดีขึ้น  เขาตั้งใจเรียนมากขึ้น  เป็นห่วงความรู้สึกของดิฉันมากขึ้น