คอรัปชั่นในระบบสุขภาพ

         Owen Dyer เขียนไว้ในบทความเรื่อง New Report on Corruption in Health  ลงตีพิมพ์ใน Bulletin of the World Health Organization  ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2549  หน้า 84 - 85 ว่าระบบสุขภาพของทั้งโลกตกอยู่ในสภาพถูกกัดกร่อนโดยคอรัปชั่นในทุกประเทศ   ทุกระดับตั้งแต่ระดับรัฐบาล   ไปจนถึงระดับผู้ป่วยเอง

         เป็นการเขียนบทความโดยอิงข้อมูลของ Global Corruption Report 2006 ขององค์การ Transparency International ทั้งโลกใช้เงินเพื่อการเสริมสร้างหรือรักษาสุขภาพปีละ 3.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ   และในจำนวนนี้หลายแสนล้านเหรียญรั่วไหลออกไปโดยคอรัปชั่น   อ่านแล้วผมตีความว่าคอรัปชั่นกินเงินประมาณร้อยละ 10 - 20 ของเงินเพื่อใช้จ่ายด้านสุขภาพ   น่ากลัวและน่าขยะแขยงนะครับ 

ตัวอย่าง
          - ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่จำเป็น
          - ค่ารับรองแพทย์ที่บริษัทยาจ่าย   รวมทั้งค่าสนับสนุนให้เดินทางไปร่วมประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ
          - เงินที่ผู้ป่วยจ่ายให้แพทย์เป็นเงินตอบแทน "ใต้โต๊ะ"
          - ในสหรัฐอเมริกา   องค์กร Medicaid และ Medicare (คล้าย สปสช. ในบ้านเรา  แต่เขาเกิดก่อนหลายสิบปี)  ประมาณว่าเงินงบประมาณของตน 5 -10%  ละลายไปกับค่าบริการที่สูงเกินความเป็นจริง
          - ในกัมพูชา  มีงานวิจัยไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,  นักวิจัยและผู้บริหาร   สรุปได้ว่าคนทั่วไปเชื่อกันว่างบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศ  5 -10% อันตรธานไปก่อนที่กระทรวงการคลังจะจ่ายให้แก่กระทรวงสาธารณสุข
          - ต้นตอใหญ่แห่งหนึ่งของคอรัปชั่นในระบบสุขภาพ   คืออุตสาหกรรมยา   บริษัทยาในประเทศตะวันตกมีส่วนอย่างมากในการสร้างวัฒนธรรมคอรัปชั่นในประเทศกำลังพัฒนา

วิจารณ์  พานิช
 18 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

     อาจารย์หมอครับจากประเด็นนี้
      "- ในสหรัฐอเมริกา   องค์กร Medicaid และ Medicare (คล้าย สปสช. ในบ้านเรา  แต่เขาเกิดก่อนหลายสิบปี)  ประมาณว่าเงินงบประมาณของตน 5 -10%  ละลายไปกับค่าบริการที่สูงเกินความเป็นจริง"
     ที่จริงนะเป็นค่า "บริการ" หรือ "บริหาร" ครับ หากเป็นค่าบริหาร ผมมีประเด็นจะ ลปรร.ด้วยครับ