การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2549


เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง

ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าโครงการ "การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2549" ในหัวข้อ เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง
กำหนดเวลาดำเนินการ

ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อม มกราคม-พฤษภาคม 2549 -สถานศึกษาและกลุ่มเยาวชนสมัครเข้าโครงการและเข้ารับการอบรมโครงงานคุณธรรมขั้นต้น
ระยะที่ 2 ช่วงการประกวด พฤษภาคม 2549-ส่งโครงงานเข้าประกวด
                                 มิถุนายน-สิงหาคม 2549-ดำเนินการโครงงาน
                                 กันยายน-ธันวาคม 2549-ตัดสินและประกาศผล
ผู้สมัครจะได้รับ 1.โอกาสดีสูงสุด "ครั้งหนึ่งในชีวิต"ในการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                     2.โอกาสได้รับการบันทึกชื่อในโครงการ "หอประวัติคนไทยทำดี"เป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล
                     3.สิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแก่ตนเอง และคนที่อยู่รอบข้าง(ในบ้าน,โรงเรียน,ชุมชน,สังคม)
                     4.โอกาสเข้ารับการอบรมการทำโครงงานคุณธรรมขั้นต้น ฟรี(ตามจำนวนที่กำหนดต่อกลุ่ม)
รางวัลสำหรับโครงงานคุณธรรมดีเด่น
                     1.ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกัลยาณมิตร ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่น
                     2.ตัวแทนกลุ่มเยาวชนที่เข้ารอบรองชนะเลิศจะได้เข้าค่าย ค่ายสุดยอดผู้นำยุวชนวิถีพุทธ
                     3.โอกาสได้รับคัดเลือกเป็น สมาชิกสภาเยาวชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
                     4.รางวัลโล่เกียรติยศ-เกียรติบัตรโรงงานคุณธรรมดีเด่น ระดับเขตพื้นที่ 200 รางวัล ระดับภาคสงฆ์ 90 รางวัล และระดับประเทศ 6 รางวัล
                     5.รางวัล  และรางวัลทุนส่งเสริมคุณธรรม รวมมูลค่ามากกว่า 1 ล้าน 1 แสนบาท
รวมพลังเยาวชนเป็นกลุ่ม 8-10 คน เสนอโครงงานที่มาจากความคิดของเยาวชนเองเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สังคม โลกจะได้รู้ว่า ...."พวกเรา(เหล่าเยาวชน)น่ะก็มีดี..คิดได้และทำเป็น"

ติดต่อสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 19946เขียนเมื่อ 20 มีนาคม 2006 13:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:35 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

    การดำเนินงานตามโครงการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ได้ดำเนินการประชุม/อบรมชี้แจง การทำโครงงานให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่สนใจ โครงงานเข้าร่วมประกวดแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวัดศรีอุโมงค์คำ อำเภอเมืองพะเยา
    สรุปได้ว่า มีโรงเรียนในสังกัดที่สนใจส่งโครงงานเข้าประกวดมี จำนวน 4 โรงเรียนคือ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ,โรงเรียนพินิตประสาธน์ อำเภอเมืองพะเยา,โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ และโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กิ่งอำเภอภูกามยาว
    และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 จะจัดประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุมวัดศรีอุโมงค์คำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี