เพลงสระเอะ  ฟังได้ที่นี่ http://gotoknow.org/file/preecha_009/x.mp3

 

เนื้อร้อง-ทำนอง             โดย นายปรีชา   ชูสร้อย

 

 

 

สระเอะ     สระเอะ      สระเอะ

ใครเละเทะ            เรื่อง    ของเขา

สนใจ           แต่ตัว          ของเรา

อย่าให้      คนเขา     ว่าเราเละเทะ

 

 

                            วิธีใช้เพลงนี้

 

                      1.ใช้ร้องเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียน

                 ภาษาไทย

                      2. เมื่อร้องเพลงนี้แล้วครูอาจจะอธิบายเรื่องความประพฤติของเรา อย่าให้เป็นที่

                          เสียหาย เช่นไม่ตั้งใจเรียน ขี้เกียจอาบน้ำ ไม่ทำการบ้านไม่ช่วยงานบ้าน เล่นแต่เกม   

                          ทำตัวเละเทะไม่เป็นประโยชน์ ทำให้แม่-พ่อ เสียใจ