วิธีการย้าย user บน linux จากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง

วิธีการย้าย user บน linux จากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง

มีลูกศิษย์ mail มาถามว่าถ้าต้องการย้าย User บน linux จากเครื่องหนึ่งไปเครื่องหนึ่งต้องทำอย่างไร

ผมขออธิบายวิธีการย้าย ดังนี้นะครับ

ขั้นตอนการทำ
1. ทำการก็อปปี้หรือถ่ายโอนไฟล์ที่เกี่ยวกับยูสเซอร์จากเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่ (ในที่นี้ผมใช้วิธีการ ftp)  ซึ่งประกอบด้วยไฟล์ต่อไปนี้
   
/etc/passwd
    /etc/group
    /etc/shadow

   
โดยไฟล์ shadow ไม่สามารถ ftp ได้เพราะ permission เป็น 400 ก็ให้เปลี่ยน permission ของไฟล์ shodow บนเครื่องเก่าจาก 400 ไปเป็น 404 ชั่วคราว

2. ทำการก็อปปี้หรือย้าย home directory ของยูสเซอร์ทั้งหมดจากเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่   โดยจะต้องทำให้ระบบไฟล์ของยูสเซอร์ทั้งหมดยังคงคุณสมบัติเดิมไว้ทุกอย่าง  ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวก็คือ

  • สิทธิ์ (permission)

  • เจ้าของไฟล์ (owner)

  • กลุ่มของไฟล์ (group)

  • วันเวลา (time stamp)

แต่เนื่องจากการก็อปปี้โดยตรงไม่สามารถก็อปปี้คุณสมบัติดังกล่าวไปได้  ดังนั้นจะต้องใช้วิธีการของคำสั่ง tar ที่สามารถก็อปปี้คุณสมบัติของไฟล์ได้   ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ให้ทำการรวมระบบไฟล์ที่เป็น home directory ทั้งหมดไปเป็นไฟล์ ๆ เดียวด้วยคำสั่ง tar  แล้วค่อยทำการก็อปปี้ (อาจจะด้วยวิธีการ ftp) ต่อไป  โดยให้ใช้คำสั่ง tar ดังนี้
#cd /
#tar cvf home.tar home


3.
ทำการถ่ายโอนไฟล์ home.tar จากเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่โดยให้วางไฟล์ไว้ในตำแหน่ง /  (/home.tar)  ของเครื่องใหม่  หลังจากให้ใช้คำสั่ง tar เพื่อแตกไฟล์ออกเป็น home directory  ดังนี้
#cd /
#tar xvf home.tar


4.
ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ  แต่ถ้าเครื่องเก่ามีการใช้งาน squirrelmail ด้วย ก็อย่าลืมให้ถ่ายโอน directory  ที่เป็น data ของ squirrelmail ไปด้วยนะครับ

ลองทำตามขั้นตอนนี้ดูถ้าไม่ได้หรือเกิดปัญหาอะไร mail เข้ามาได้นะครับ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การจัดการความรู้ด้าน ICT ครูอุ.คอม [www.krooubon.com : V.2010.1 AddOns Released ]บลความเห็น (0)