วันนี้ช่วงเช้า ได้ติดตั้งโปรแกรม Fedora core4

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Fedora core3

ติดตั้ง linux fedora core 4

วันนี้มีปัญหาคือ ไม่สามารถเปลี่ยนภาษาของโปรแกรม Fedora core4 ให้เป็นภาษาไทยได้ ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะทำการแก้ไขอีกต่อไปค่ะ