ความแตกต่างระหว่าง e-book cd-rom cai wbi

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

E-book คือหนังสืออีเล็คทรอนิค ที่ทำออกมาในรูปของสุมดที่ผู้เรียนสามารถเปิดอ่านได้

cd-rom คือข้อมูลความรู้ที่บรรจุอยู่ในแผ่นดิสก์สามารถเปิดอ่านได้

cai คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เป็นบทเรียนสามารถตอบโต้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

wbi คือการเรียนการสอนบนเว็บ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราชความเห็น (0)