เที่ยงวันนี้ผมได้รับอีเมลจากคุณครูจากจังหวัดชลบุรีท่านหนึ่ง ผมดีใจรีบตอบกลับไปทันที...

เรียนอาจารย์ศิลป์ชัย

ทางโรงเรียนหัวถนนวิทยามีความสนใจและประสงค์ขอรับโปรแกรมแปลผล SDQ ของอาจารย์
จึงขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ช่วยแนบไฟล์ส่งมาด้วยค่ะ
ขอขอบพระคุณอย่างสูง  
มาลี  เอียดแก้ว

...สวัสดีครับ คุณครูมาลี ที่นับถือ

ผมได้ส่งไฟล์โปรแกรม SDQ มาพร้อมนี้ด้วยแล้วครับ หรือหากอาจารย์จะใช้แบบ Online ก็ได้ทาง
http://www.krujongrak.com/learners/sdq/index.htm

หรือจะดาวน์โหลดโปรแกรมก็ได้จากเมนู Download นอกจากนั้นยัง
มีโปรแกรมรู้จักผู้เรียนรายบุคคลให้ใช้ด้วยครับ ลองใช้ดูนะครับ (สำหรับ นร ชั้น ป.6 ขึ้นไป) ที่ลิงค์
http://www.krujongrak.com/learners/index.html

อาจารย์สามารถเผยแพร่ให้กับ ร.ร. อื่นได้ครับ โปรแกรมนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้เพื่อการศึกษาครับ หากมีปัญหาจากการใช้หรือข้อเสนอแนะอะไรก็กรุณาบอกด้วยครับ ขอบคุณครับ
ศิลป์ชัย  เทศนา
ศน.สพท.อุทัยธานี เขต 1

...อีเมลของคุณครูมาลี ทำให้ผมนึกถึงโปรแกรมที่ทำไว้หลายปีมาแล้วคือโปรแกรมคัดกรองนักเรียน SDQ ซึ่งใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งปีนี้มีการรณรงค์ให้โรงเรียนเน้นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกบ้าน ผมคิดว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง มากๆ เลยครับ นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมสำรวจพหุปัญญา และสำรวจแบบแผนการเรียนรู้ หรือลีลาการเรียนรู้ เพื่อให้คุณครูรู้จักผู้เรียนรายบุคคลมากขึ้น ตามแนว BBL ที่กำลังฮอตนอกเหนือจากวิธีสำรวจแบบอื่นๆ ครับ