เน็ตของโรงพยาบาลที่เคยเข้าประจำเข้าไม่ได้ ขอแสดงผ่านบล็อกนี้ คิดว่าคงได้รับการตอบรับในการ ลปรร. ในวงกว้างขึ้นนะครับ