GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หลักสูตรลูกเสือสำรอง

กิจกรรมลูกเสือสำรองแบ่งออกเป็น ๔ ขั้น

กิจกรรมลูกเสือสำรองแบ่งออกเป็น ๔ ขั้น  คือ

๑.  เตรียมลูกเสือสำรอง    เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  เทอม  ๑

๒.  ดาวดวงที่  ๑             เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  เทอม  ๒

๓.  ดาวดวงที่  ๒             เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  เทอม  ๑  และ  ๒

๔.  ดาวดวงท่  ๓             เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  เทอม  ๑  และ  ๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ลูกเสือ
หมายเลขบันทึก: 198857
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)