ใครควรถูกบังคับให้เข้ารับการศึกษา

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรทำหน้าที่เป็นผู้นำในเรื่องนี้

 

 

 

 

ใครควรถูกบังคับให้เข้ารับการศึกษา

 

          มีคนเสนอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  นัยว่า ไม่จำเป็นต้องบังคับแล้วพ่อแม่ ผู้ปกครองในบ้านเราไม่มีใครไม่อยากให้บุตรหลานของตนได้รับการศึกษาดี ๆ  แต่ที่มีบางรายนั้นเพราะเขามีความลำบากยากเข็ญ  หรืออัตคัดขัดสนจริง ๆซึ่งเป็นเรื่องที่สังคม  หรือรัฐเท่านั้นแหละจะต้องเขาไปดูแลแก้ไข

           ผมได้ยินเขาคุยกันเรื่องนี้  ทำให้นึกถึง กลุ่มคนในบ้านเราที่ควรถูกบังคับให้เข้าเรียนมาก ๆ  คือคนที่เป็นผู้ใหญ่ 
                     ผู้ใหญ่ คือคนที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                  คนที่อยู่ในวัยทำมาหากินเลี้ยงชีพของตนเอง 
                                  คนที่มีครอบครัวรับผิดชอบชีวิตตนและคนอื่น ๆ อยู่ในขณะนี้  ไม่ว่าจะ
                                  อายุอานามแค่ไหน

                    นี่คือ ผู้ใหญ่ในความหมายของผม  ซึ่งหมายรวมถึงคนที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคน  ไม่ยกเว้นแม้คนที่เป็นครูบาอาจารย์

          คนกลุ่มนี้โดยปรกติวิสัย ไม่ชอบเรียนรู้  การดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ไม่ใช้ความรู้  ไม่ค่อยใช้สติปัญญาสักเท่าไร  ทำอะไร ก็ทำตาม ๆกัน อาศัยความเชื่อมากกว่าความรู้
                     มีตัวอย่างเยอะแยะหมดที่ยืนยันคำกล่าวข้างต้น
                            เมื่อสัก  4-5 ปีที่แล้ว  หนังสือพิมพ์ลงข่าวโดยอ้างว่าเป็นผลการวิจัยความว่า  คนไทยอ่านหนังสือโดยเฉลี่ยปีละ  6  บรรทัด
                            เมื่อ 2-3 วันก่อน  มีคนเจอไม้ตะเคียนใหญ่จมอยู่ในแม่น้ำเพชร  แถว ๆบ้านลาด  ชาวบ้านช่วยกันลากขึ้นมาบนบก  มีคนไปปิดทอง  ขูด ขัด บนบานศาลกล่าว  แล้วไปแทงหวยกัน วัน ๆไม่หยุดหย่อน
                            เมื่อ  3 ปีที่แล้วมีการประชุมสัมมนาเรื่องวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนไทยที่พิษณุโลก  ข้อสรุปสำคัญในการประชุมครั้งนั้น คือ  คนไทยไม่ใฝ่รู้  ไม่รู้วิธีเรียนรู้และไม่มีทักษะของการเรียนรู้
                                                 ฯลฯ  เป็นต้น

            ดังนั้น  ในบ้านเราผู้ใหญ่ควรถูกบังคับให้เข้ารับการศึกษา  ซึ่งอาจจะเป็นการศึกษาในรูปแบบใดก็ได้  การศึกษาในโรงเรียน  การศึกษานอกโรงเรียน หรือการศึกษาแบบธรรมดาวิสัย 

           การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่  คือการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
           
           อุดมศึกษาในความหมายที่กว้าง ไม่ไช่ความหมายคับแคบที่คนทั่ว ๆไป(แม้คนในกระทรวงศึกษา)เข้าใจกันว่าคือการศึกษาหลังมัธยมศึกษา  หรือการศึกษาที่มีใบปริญญาเป็นเป้าหมาย
           นิยาม  อุดมศึกษาในกฏหมายการศึกษาของเราก็ยังไม่ช่วยให้คนเกิดความกระจ่างในเรื่องการอุดมศึกษาสักเท่าไร  ลองตามไปอ่านดูก็ได้  หมวด 3 ระบบการศึกษา หน้า 5-7

          ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ควรทำหน้าที่เป็นผู้นำในเรื่องนี้

                 สื่อเรื่องนี้สู่สาธารณะชน

                 สื่อเรื่องนี้ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ

                 สื่อเรื่องนี้ไปยังรัฐบาล

                 ในนามของที่ประชุมคณะบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

          พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ไม่ต้องยกเลิก  แต่ควรปรับปรุงแก้ไข

 

           ในส่วนของ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไม่จำเป็นต้องไปบังคับชาวบ้านให้ส่งลูกหลานเข้าเรียน  แต่ต้องมีมาตรการที่จะกำกับควบคุมรัฐและหน่วยงานของรัฐที่จะต้องจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพจริง
           ในส่วนของการศึกษา ของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใหญ่  ควรมีมาตรการบังคับให้เข้ารับการศึกษาปีละเท่านั้น เท่านี้หน่วย  เท่านั้นเท่านี้คาบ  และมาตรการอื่น ๆที่จะกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนเห็นความสำคัญ 
และสนใจ ที่จะเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน

                  กฎหมายฉบับนี้  จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราชภัฏสามารถทำหน้าที่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่นได้สะดวกดายขึ้น
                         สนับสนุนให้ราชภัฏเป็นผู้นำทางการศึกษาในทัองถิ่น  ราชภัฏควรเข้าไปสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาและนอกการศึกษา ทั้งในและนอกท้องถิ่น
                         เพื่อผลักดันหลักสูตรและวิธีการบริการทางการศึกษาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนได้จริง

 

         นี่คือหนทางหนึ่งในการพัฒนาประเทศที่เกิดผลจริงได้  ด้วยทุนที่ต่ำ  โดยเฉพาะกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวไร่ ชาวนา  เกษตรกร และผู้ขายแรงงาน

 


                                                                                                                               Paaoobtong 

                                                                                                                     ###############                                                                                                                                                                                                     

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหลียวหลัง แลหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏความเห็น (0)