สัญลักษณ์วันแม่

ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์
ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน
อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี
เปรียบได้กับ
ความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูก
ไม่มีวันเสื่อมคลาย


คงไม่มีคำจำกัดความใด ๆ
สามารถบรรยายความเป็นแม่ได้หมดสิ้น
ความรักทั้งหมดทั้งปวงในโลกนี้
รวมกันก็ไม่เท่าความรักของแม่คนหนึ่งที่มีต่อลูก
ความรักของแม่งดงามเหมือนดอกไม้
ยิ่งใหญ่ดุจศิลปะ
ที่จรรโลงมนุษยชาติได้ด้วยสองมือกับหนึ่งหัวใจ
ความรักของแม่ยิ่งใหญ่กว่าท้องฟ้า
อย่างที่เคยว่าไว้ตอนเด็ก ๆ คุณเองก็รู้ดี


หากดอกมะลิจะทดแทนความหมายความรักของแม่ได้
นั่นก็เพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้ของความบริสุทธิ์
ผุดผ่อง และอ่อนโยน แทนความหมายว่า
เธอคือผู้ที่ฉันสุดรักสุดบูชา
หรือเธอคือดอกฟ้าผู้สง่างามและสูงส่ง


และคุณก็อาจไม่เคยรู้ว่า
ข้างในหัวอกของผู้เป็นแม่นั้น
นอกจากบรรจุแน่นด้วยความรัก ความปรารถนาดีแล้ว
ยังมีความรู้สึกที่มีต่อลูกอีกมากมายเหลือคณานับ


(*คัดลอกจากหนังสือวันแม่ค่ะ*)